Βικιθήκη:Βιβλία/Αισώπου Μύθοι

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Book-Icon Αυτό είναι ένα "Βιβλίο Βικιθήκης" ράφι ]
[ φόρτωση βιβλίου ]  [ PDF ]  [ παραγγελία ως έντυπο βιβλίο ]
Αισώπου Μύθοι/Άνδρες δύο περί θεών ερίζοντες
Αισώπου Μύθοι/Άνθρωποι και Ζεύς
Αισώπου Μύθοι/Άνθρωπος και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Άνθρωπος και λέων συνοδεύοντες
Αισώπου Μύθοι/Άνθρωπος και σάτυρος
Αισώπου Μύθοι/Άνθρωπος καταθραύσας άγαλμα
Αισώπου Μύθοι/Άνθρωπος λέοντα χρυσούν ευρών
Αισώπου Μύθοι/Άρκτος και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Έλαφος επί νάματος και λέων
Αισώπου Μύθοι/Έλαφος και άμπελος
Αισώπου Μύθοι/Έλαφος και λέων εν σπηλαίω
Αισώπου Μύθοι/Έλαφος πηρωθείσα
Αισώπου Μύθοι/Έριφος επί δώματος εστώς και λύκος
Αισώπου Μύθοι/Έριφος και λύκος αυλών
Αισώπου Μύθοι/Έχις και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Έχις και ρίνη
Αισώπου Μύθοι/Έχις και ύδρος
Αισώπου Μύθοι/Ήλιος και βάτραχοι
Αισώπου Μύθοι/Ήρακλής και Αθηνά
Αισώπου Μύθοι/Ήρακλής και Πλούτος
Αισώπου Μύθοι/Ήρως
Αισώπου Μύθοι/Ίππος γέρων
Αισώπου Μύθοι/Ίππος και βούς και κύων και άνθρωπος
Αισώπου Μύθοι/Ίππος και ιπποκόμος
Αισώπου Μύθοι/Ίππος και στρατιώτης
Αισώπου Μύθοι/Ίππος και όνος
Αισώπου Μύθοι/Όνοι προ τον Δία
Αισώπου Μύθοι/Όνον αγοράζων
Αισώπου Μύθοι/Όνος άγριος και όνος ήμερος
Αισώπου Μύθοι/Όνος άλας βαστάζων
Αισώπου Μύθοι/Όνος ίππον μακαρίζων
Αισώπου Μύθοι/Όνος βαστάζων άγαλμα
Αισώπου Μύθοι/Όνος ενδυσάμενος λεοντήν και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Όνος και αλεκτρυών και λέων
Αισώπου Μύθοι/Όνος και αλώπηξ και λέων
Αισώπου Μύθοι/Όνος και βάτραχοι
Αισώπου Μύθοι/Όνος και ημίονος εξ ίσου εμπεφορτισμένοι
Αισώπου Μύθοι/Όνος και κηπουρός
Αισώπου Μύθοι/Όνος και κόραξ και λύκος
Αισώπου Μύθοι/Όνος και κύων
Αισώπου Μύθοι/Όνος και κύων συνοδοιπορούντες
Αισώπου Μύθοι/Όνος και ονηλάτης
Αισώπου Μύθοι/Όνος και τέττιγες
Αισώπου Μύθοι/Όνος νομιζόμενος λέων είναι
Αισώπου Μύθοι/Όνος παλιούρους εσθίων και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Όνος πατήσας σκόλοπα και λύκος
Αισώπου Μύθοι/Όρνις και χελιδών
Αισώπου Μύθοι/Όρνις χρυσοτόκος
Αισώπου Μύθοι/Όφις και γαλή και μύες
Αισώπου Μύθοι/Όφις και καρκίνος
Αισώπου Μύθοι/Όφις πατούμενος και Ζεύς
Αισώπου Μύθοι/Ύαινα και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Ύαιναι
Αισώπου Μύθοι/Αίλουρος και αλεκτρυών
Αισώπου Μύθοι/Αίλουρος και μύες
Αισώπου Μύθοι/Αίλουρος και όρνιθες
Αισώπου Μύθοι/Αίσωπος εν ναυπηγίω
Αισώπου Μύθοι/Αγαθά και κακά
Αισώπου Μύθοι/Αγαλματοπώλης
Αισώπου Μύθοι/Αετός και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Αετός και κάνθαρος
Αισώπου Μύθοι/Αετός και κολοιός και ποιμήν
Αισώπου Μύθοι/Αετός τα πτερά τιλθείς και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Αετός τοξευθείς
Αισώπου Μύθοι/Αηδών και ιέραξ
Αισώπου Μύθοι/Αηδών και χελιδών
Αισώπου Μύθοι/Αθηναίος χρεωφειλέτης
Αισώπου Μύθοι/Αιθίοψ
Αισώπου Μύθοι/Αιξ και αιγοβοσκός
Αισώπου Μύθοι/Αιξ και όνος
Αισώπου Μύθοι/Αιπόλος και αίγες άγριαι
Αισώπου Μύθοι/Αισχρά δούλη και Αφροδίτη
Αισώπου Μύθοι/Αλέκτορες δύο και αετός
Αισώπου Μύθοι/Αλεκτρυόνες και πέρδιξ
Αισώπου Μύθοι/Αλιείς και θύννος
Αισώπου Μύθοι/Αλιείς λίθον αγρεύσαντες
Αισώπου Μύθοι/Αλιεύς αυλών
Αισώπου Μύθοι/Αλιεύς και ιχθύες μεγάλοι και βραχείς
Αισώπου Μύθοι/Αλιεύς και σμαρίς
Αισώπου Μύθοι/Αλιεύς ύδωρ τύπτων
Αισώπου Μύθοι/Αλκύων
Αισώπου Μύθοι/Αλώπεκες επί τω Μαιάνδρω
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ εξογκωθείσα την γαστέρα
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ και βάτος
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ και βότρυς
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ και δρυτόμος
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ και κροκόδειλος
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ και κύων
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ και πάρδαλις
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ και πίθηκος βασιλεύς αιρεθείς
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ και πίθηκος περί ευγενείας ερίζοντες
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ και τράγος
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ κόλουρος
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ μηδέποτε θεασαμένη λέοντα
Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ προ μορμολύκειον
Αισώπου Μύθοι/Ανήρ έχιν ανελόμενος
Αισώπου Μύθοι/Ανήρ αδύνατα επαγγελλόμενος
Αισώπου Μύθοι/Ανήρ δειλός και κόρακες
Αισώπου Μύθοι/Ανήρ δηχθείς υπό μύρμηκος και Ερμής
Αισώπου Μύθοι/Ανήρ και γυνή αργαλέα
Αισώπου Μύθοι/Ανήρ κακοπράγμων
Αισώπου Μύθοι/Ανήρ μεσοπόλιος και εταίραι
Αισώπου Μύθοι/Ανήρ ναυαγός
Αισώπου Μύθοι/Ανήρ πηρός
Αισώπου Μύθοι/Ανήρ φέναξ
Αισώπου Μύθοι/Ανδροφόνος
Αισώπου Μύθοι/Ανθρακεύς και γναφεύς
Αισώπου Μύθοι/Αρότης και λύκος
Αισώπου Μύθοι/Αστρολόγος
Αισώπου Μύθοι/Βάτραχοι αιτούντες βασιλέα
Αισώπου Μύθοι/Βάτραχοι γείτονες
Αισώπου Μύθοι/Βάτραχοι εν λίμνη
Αισώπου Μύθοι/Βάτραχος ιατρός και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Βοηλάτης και Ήρακλής
Αισώπου Μύθοι/Βορέας και Ήλιος
Αισώπου Μύθοι/Βουκόλος και λέων
Αισώπου Μύθοι/Βωταλίς και νυκτερίς
Αισώπου Μύθοι/Βόες και άξων
Αισώπου Μύθοι/Βόες τρείς και λέων
Αισώπου Μύθοι/Γέρων και θάνατος
Αισώπου Μύθοι/Γαλή και Αφροδίτη
Αισώπου Μύθοι/Γαλή και ρίνη
Αισώπου Μύθοι/Γεωργού παίδες στασιάζοντες
Αισώπου Μύθοι/Γεωργός και αετός
Αισώπου Μύθοι/Γεωργός και κύνες
Αισώπου Μύθοι/Γεωργός και παίδες αυτού
Αισώπου Μύθοι/Γεωργός και πελαργός
Αισώπου Μύθοι/Γεωργός και τύχη
Αισώπου Μύθοι/Γεωργός και φυτόν
Αισώπου Μύθοι/Γεωργός και όφις τον παίδα αυτού αποκτείνας
Αισώπου Μύθοι/Γεωργός και όφις υπό κρύους πεπηγώς
Αισώπου Μύθοι/Γραύς και ιατρός
Αισώπου Μύθοι/Γυνή και ανήρ μέθυσος
Αισώπου Μύθοι/Γυνή και θεράπαιναι
Αισώπου Μύθοι/Γυνή και όρνις
Αισώπου Μύθοι/Γυνή μάγος
Αισώπου Μύθοι/Δάμαλις και βούς
Αισώπου Μύθοι/Δέλφαξ και πρόβατα
Αισώπου Μύθοι/Δειλός κυνηγός και δρυτόμος
Αισώπου Μύθοι/Δελφίνες και φάλαιναι και κωβιός
Αισώπου Μύθοι/Δημάδης ο ρήτωρ
Αισώπου Μύθοι/Διογένης και φαλακρός
Αισώπου Μύθοι/Διογένης οδοιπορών
Αισώπου Μύθοι/Δρυτόμοι και πεύκη
Αισώπου Μύθοι/Δρύες και Ζεύς
Αισώπου Μύθοι/Ελάτη και βάτος
Αισώπου Μύθοι/Ερμής και Τειρεσίας
Αισώπου Μύθοι/Ερμής και αγαλματοποιός
Αισώπου Μύθοι/Ερμής και γη
Αισώπου Μύθοι/Ερμής και τεχνίται
Αισώπου Μύθοι/Ερμού άμαξα και Άραβες
Αισώπου Μύθοι/Εχθροί δύο
Αισώπου Μύθοι/Εύνουχος και ιερεύς
Αισώπου Μύθοι/Ζεύς και Απόλλων
Αισώπου Μύθοι/Ζεύς και Προμηθεύς και Αθηνά και Μώμος
Αισώπου Μύθοι/Ζεύς και άνθρωποι
Αισώπου Μύθοι/Ζεύς και αισχύνη
Αισώπου Μύθοι/Ζεύς και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Ζεύς και πίθος αγαθών
Αισώπου Μύθοι/Ζεύς και χελώνη
Αισώπου Μύθοι/Ζεύς και όφις
Αισώπου Μύθοι/Ζεύς κριτής
Αισώπου Μύθοι/Ημίονος
Αισώπου Μύθοι/Θύννος και δελφίς
Αισώπου Μύθοι/Ιατρός άτεχνος
Αισώπου Μύθοι/Ιατρός και νοσών
Αισώπου Μύθοι/Ικτίνος και όφις
Αισώπου Μύθοι/Ικτίνος χρεμετίζων
Αισώπου Μύθοι/Ιξευτής και ασπίς
Αισώπου Μύθοι/Κάλαμος και ελαία
Αισώπου Μύθοι/Κάμηλος αφοδεύσασα εν ποταμώ
Αισώπου Μύθοι/Κάμηλος και Ζεύς
Αισώπου Μύθοι/Κάμηλος και ελέφας και πίθηκος
Αισώπου Μύθοι/Κάμηλος ορχουμένη
Αισώπου Μύθοι/Κάμηλος το πρώτον οφθείς
Αισώπου Μύθοι/Κάνθαροι δύο
Αισώπου Μύθοι/Κάστωρ
Αισώπου Μύθοι/Κίχλα
Αισώπου Μύθοι/Καρκίνος και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Καρκίνος και μήτηρ
Αισώπου Μύθοι/Καρύα
Αισώπου Μύθοι/Κηπουρός αρδεύων λάχανα
Αισώπου Μύθοι/Κηπουρός και κύων
Αισώπου Μύθοι/Κιθαρωδός
Αισώπου Μύθοι/Κλέπται και αλεκτρυών
Αισώπου Μύθοι/Κοιλία και πόδες
Αισώπου Μύθοι/Κολοιός και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Κολοιός και κόρακες
Αισώπου Μύθοι/Κολοιός και περιστεραί
Αισώπου Μύθοι/Κολοιός και όρνεα
Αισώπου Μύθοι/Κολοιός φυγάς
Αισώπου Μύθοι/Κορυδαλός
Αισώπου Μύθοι/Κορώνη και κόραξ
Αισώπου Μύθοι/Κορώνη και κύων
Αισώπου Μύθοι/Κοχλίαι
Αισώπου Μύθοι/Κυνόδηκτος
Αισώπου Μύθοι/Κόραξ και Ερμής
Αισώπου Μύθοι/Κόραξ και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Κόραξ και όφις
Αισώπου Μύθοι/Κόραξ νοσών
Αισώπου Μύθοι/Κύκνος αντί χηνός απαχθείς
Αισώπου Μύθοι/Κύκνος και δεσπότης
Αισώπου Μύθοι/Κύνες δύο
Αισώπου Μύθοι/Κύνες λιμώττουσαι
Αισώπου Μύθοι/Κύων εστιώμενος
Αισώπου Μύθοι/Κύων θηρευτικός και κύνες
Αισώπου Μύθοι/Κύων και αλεκτρυών και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Κύων και κόχλος
Αισώπου Μύθοι/Κύων και λαγωός
Αισώπου Μύθοι/Κύων και μάγειρος
Αισώπου Μύθοι/Κύων κοιμώμενος και λύκος
Αισώπου Μύθοι/Κύων κρέας φέρουσα
Αισώπου Μύθοι/Κύων κωδωνοφορών
Αισώπου Μύθοι/Κύων λέοντα διώκων και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Κώνωψ και λέων
Αισώπου Μύθοι/Κώνωψ και ταύρος
Αισώπου Μύθοι/Λάρος και ικτίνος
Αισώπου Μύθοι/Λέαινα και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Λέοντος βασιλεία
Αισώπου Μύθοι/Λέων γηράσας και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Λέων εγκλεισθείς και γεωργός
Αισώπου Μύθοι/Λέων ερασθείς και γεωργός
Αισώπου Μύθοι/Λέων και Προμηθεύς και ελέφας
Αισώπου Μύθοι/Λέων και άρκτος και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Λέων και αλώπηξ και έλαφος
Αισώπου Μύθοι/Λέων και βάτραχος
Αισώπου Μύθοι/Λέων και δελφίς
Αισώπου Μύθοι/Λέων και κάπρος
Αισώπου Μύθοι/Λέων και λαγωός
Αισώπου Μύθοι/Λέων και λύκος και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Λέων και μυς αντευεργέτης
Αισώπου Μύθοι/Λέων και ταύρος
Αισώπου Μύθοι/Λέων και όναγρος
Αισώπου Μύθοι/Λέων και όνος και άλωπηξ
Αισώπου Μύθοι/Λέων και όνος όμου θηρεύοντες
Αισώπου Μύθοι/Λέων λυσσών και έλαφος
Αισώπου Μύθοι/Λέων μυν φοβηθείς και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Λαγωοί και αλώπεκες
Αισώπου Μύθοι/Λαγωοί και βάτραχοι
Αισώπου Μύθοι/Λαγωός και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Ληστής και συκάμινος
Αισώπου Μύθοι/Λύκοι και κύνες αλλήλοις πολεμούντες
Αισώπου Μύθοι/Λύκοι και κύνες προς αυτούς καταλλαγέντες
Αισώπου Μύθοι/Λύκοι και πρόβατα
Αισώπου Μύθοι/Λύκοι και πρόβατα και κριός
Αισώπου Μύθοι/Λύκος διά την εαυτού σκιάν γαυρωθείς και λέων
Αισώπου Μύθοι/Λύκος και ίππος
Αισώπου Μύθοι/Λύκος και αιξ
Αισώπου Μύθοι/Λύκος και αρήν
Αισώπου Μύθοι/Λύκος και αρνίον εις ιερόν καταφυγόν
Αισώπου Μύθοι/Λύκος και γραύς
Αισώπου Μύθοι/Λύκος και ερωδιός
Αισώπου Μύθοι/Λύκος και κύων
Αισώπου Μύθοι/Λύκος και λέων
Αισώπου Μύθοι/Λύκος και ποιμήν
Αισώπου Μύθοι/Λύκος και όνος
Αισώπου Μύθοι/Λύκος κεκορεσμένος και πρόβατον
Αισώπου Μύθοι/Λύκος τετρωμένος και πρόβατον
Αισώπου Μύθοι/Λύχνος
Αισώπου Μύθοι/Μάντις
Αισώπου Μύθοι/Μέλισσαι και Ζεύς
Αισώπου Μύθοι/Μήτηρ και θυγατέρες
Αισώπου Μύθοι/Μελισσουργός
Αισώπου Μύθοι/Μηναγύρται
Αισώπου Μύθοι/Μιμώ
Αισώπου Μύθοι/Μυία
Αισώπου Μύθοι/Μυίαι
Αισώπου Μύθοι/Μυς αρουραίος και μυς αστικός
Αισώπου Μύθοι/Μυς και βάτραχος
Αισώπου Μύθοι/Μύες και γαλαί
Αισώπου Μύθοι/Μύρμηξ
Αισώπου Μύθοι/Μύρμηξ και κάνθαρος
Αισώπου Μύθοι/Μύρμηξ και περιστερά
Αισώπου Μύθοι/Νέος άσωτος και χελιδών
Αισώπου Μύθοι/Ναυαγός και θάλασσα
Αισώπου Μύθοι/Νεανίσκοι και μάγειρος
Αισώπου Μύθοι/Νεβρός και έλαφος
Αισώπου Μύθοι/Νοσών και ιατρός
Αισώπου Μύθοι/Νυκτερίς και βάτος και αίθυια
Αισώπου Μύθοι/Νυκτερίς και γαλαί
Αισώπου Μύθοι/Ξυλευόμενος και Ερμής
Αισώπου Μύθοι/Ξύλα και ελαία
Αισώπου Μύθοι/Οδοιπόροι και άρκτος
Αισώπου Μύθοι/Οδοιπόροι και κόραξ
Αισώπου Μύθοι/Οδοιπόροι και πέλεκυς
Αισώπου Μύθοι/Οδοιπόροι και πλάτανος
Αισώπου Μύθοι/Οδοιπόροι και φρύγανα
Αισώπου Μύθοι/Οδοιπόρος και Αλήθεια
Αισώπου Μύθοι/Οδοιπόρος και Ερμής
Αισώπου Μύθοι/Ορνιθοθήρας και άγριαι και ήμεραι περιστεραί
Αισώπου Μύθοι/Ορνιθοθήρας και κορύδαλος
Αισώπου Μύθοι/Ορνιθοθήρας και πέρδιξ
Αισώπου Μύθοι/Ουρά και μέλη όφεως
Αισώπου Μύθοι/Πέρδιξ και άνθρωπος
Αισώπου Μύθοι/Πέρδιξ και γαλή
Αισώπου Μύθοι/Πήραι δύο
Αισώπου Μύθοι/Πίθηκος και αλιείς
Αισώπου Μύθοι/Πίθηκος και δελφίς
Αισώπου Μύθοι/Πίθηκος και κάμηλος
Αισώπου Μύθοι/Παιδίον εσθίον σπλάγχνα
Αισώπου Μύθοι/Παις ακρίδας θηρεύων και σκορπίος
Αισώπου Μύθοι/Παις και Τύχη
Αισώπου Μύθοι/Παις και κόραξ
Αισώπου Μύθοι/Παις και λέων γεγραμμένος
Αισώπου Μύθοι/Παις κλέπτης και μήτηρ
Αισώπου Μύθοι/Παις λουόμενος
Αισώπου Μύθοι/Παρακαταθήκην ειληφώς και Όρκος
Αισώπου Μύθοι/Περιστερά διψώσα
Αισώπου Μύθοι/Περιστερά και κορώνη
Αισώπου Μύθοι/Πλέοντες
Αισώπου Μύθοι/Πλούσιος και βυρσοδέψης
Αισώπου Μύθοι/Πλούσιος και θρηνωδοί
Αισώπου Μύθοι/Ποιμήν και θάλασσα
Αισώπου Μύθοι/Ποιμήν και λυκιδείς
Αισώπου Μύθοι/Ποιμήν και λύκος συν κυσί τρεφόμενος
Αισώπου Μύθοι/Ποιμήν και λύκου σκύμνος
Αισώπου Μύθοι/Ποιμήν και πρόβατα
Αισώπου Μύθοι/Ποιμήν και σκύλαξ
Αισώπου Μύθοι/Ποιμήν λύκον εις μάνδραν εισάγων και κύων
Αισώπου Μύθοι/Ποιμήν παίζων
Αισώπου Μύθοι/Ποταμός και βύρσα
Αισώπου Μύθοι/Προμηθεύς και άνθρωποι
Αισώπου Μύθοι/Πόλεμος και Ύβρις
Αισώπου Μύθοι/Ροιά και μηλέα και ελαία και βάτος
Αισώπου Μύθοι/Ρόδον και αμάραντον
Αισώπου Μύθοι/Σαλπιγκτής
Αισώπου Μύθοι/Σπάλαξ και μήτηρ
Αισώπου Μύθοι/Συς άγριος και ίππος και κυνηγέτης
Αισώπου Μύθοι/Συς άγριος και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Συς και κύων αλλήλαις λοιδορούμεναι
Αισώπου Μύθοι/Σφήκες και πέρδικες και γεωργός
Αισώπου Μύθοι/Σφήξ και όφις
Αισώπου Μύθοι/Τέττιξ και αλώπηξ
Αισώπου Μύθοι/Τέττιξ και μύρμηκες
Αισώπου Μύθοι/Ταύρος και τράγος
Αισώπου Μύθοι/Ταών και γέρανος
Αισώπου Μύθοι/Ταώς και κολοιός
Αισώπου Μύθοι/Τοίχος και πάλος
Αισώπου Μύθοι/Τοξότης και λέων
Αισώπου Μύθοι/Τράγος και άμπελος
Αισώπου Μύθοι/Υς και κύων περί ευτοκίας
Αισώπου Μύθοι/Φαλακρός ιππεύς
Αισώπου Μύθοι/Φιλάργυρος
Αισώπου Μύθοι/Χήνες και γέρανοι
Αισώπου Μύθοι/Χήρα και πρόβατον
Αισώπου Μύθοι/Χαλκεύς και κυνάριον
Αισώπου Μύθοι/Χειμών και έαρ
Αισώπου Μύθοι/Χελιδών και δράκων
Αισώπου Μύθοι/Χελιδών και κορώνη περί κάλλους φιλονεικούσαι
Αισώπου Μύθοι/Χελιδών και όρνιθες
Αισώπου Μύθοι/Χελιδών κομπάζουσα και κορώνη
Αισώπου Μύθοι/Χελώνη και αετός
Αισώπου Μύθοι/Χελώνη και λαγωός
Αισώπου Μύθοι/Χύτραι
Αισώπου Μύθοι/Ψύλλα και άνθρωπος
Αισώπου Μύθοι/Ψύλλα και ανήρ
Αισώπου Μύθοι/Ψύλλα και βούς