Αισώπου Μύθοι/Σπάλαξ και μήτηρ

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΣπάλαξ καὶ μήτηρΣπάλαξ (ἐστὶ δὲ τοῦτο τὸ ζῷον τυφλὸν) λέγει πρὸς τὴν ἑαυτοῦ μητέρα ὅτι βλέπει. Κἀκείνη περιάζουσα αὐτὸν χόνδρον λιβανωτοῦ δοῦσα ἐπηρώτα τί ποτε εἴη. Τοῦ δὲ εἰπόντος ψηφῖδα, ἔφη «Ὦ τέκνον, οὐ μόνον τοῦ βλέπειν ἐστέρησαι, ἀλλὰ καὶ τὰς ὀσφρήσεις ἀποβέβλησαι.»
Οὕτως ἔνιοι τῶν ἀλαζόνων, [μέχρις οὗ] τὰ ἀδύνατα κατεπαγγέλλονται, καὶ ἐν τοῖς ἐλαχίστοις ἐξελέγχονται.

(variant version from Chambry's first edition)

Ἀσπάλαξ

Πηρὸν ἀσπάλαξ καὶ τυφλὸν ζῷον. Εἷς οὖν τὴν μητέρα θέλων φιλῆσαι, ἀντὶ τοῦ στόματος τῷ αἰδοίῳ προσψαύει. Τοῦτο δὲ ποιῶν τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς οὐκ ἔλαθεν. Εἷς δὲ αὐτῶν εἶπεν ὡς θέλων τι μέγα ποιῆσαι καὶ πνοῆς ἧς εἶχες ἐστέρησαι δικαίως.
Ὅτι πονηρὰ γνώμη καὶ αὐτὴν τὴν φύσιν ἀλλοιοῖ καὶ βλάπτει.

(variant version from Chambry's first edition)

Ἀσπάλαξ

Ὁ ἀσπάλαξ τυφλὸν ζῷόν ἐστι. Φησὶν οὖν ποτε τῇ μητρί· Συκαμινέαν, μῆτερ, ὁρῶ. Εἶτα αὖθίς φησι· λιβάνου ὀσμῆς πεπλήρωμαι. Κἀκ τρίτου πάλιν· Χαλκῆς, φησί, ψηφῖδος κτύπον ἀκούω. Ἡ δὲ μήτηρ ὑπολαβοῦσα εἶπεν· Ὦ τέκνον, ὡς ἤδη μανθάνω, οὐ μόνον ὄψεως ἐστέρησαι, ἀλλὰ καὶ ἀκοῆς καὶ ὀσφρήσεως.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι ἔνιοι τῶν ἀλαζόνων τὰ ἀδύνατα κατεπαγγέλλονται καὶ ἐν τοῖς ἐλαχίστοις ἐλέγχονται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο τυφλοπόντικας ώς γνωστόν δέν έχει όραση. Έτσι, ένας τυφλοπόντικας που ήθελε να φιλήσει τη μητέρατου στο στόμα, την φίλησε στα γεννητικά όργανα. Του λέει τότε ένας άλλος: καλά βρέ, το ξέρουμε οτι δέν βλέπεις, αλλα τουλάχιστον δέν μπορούσε η όσφρησησου να σε οδηγήσει; Ένας άλλος τυφλοπόντικας για να δείξει οτι βλέπει, είπε στη μητέρατου: βλέπω μιά συκαμινιά (δέντρο). Η μάνατου τότε για να τον δοκιμάσει άν όντως βλέπει, του δείχνει έναν κόκκο λιβανιού κ τον ρωτά: τί είναι αυτό; - το πιάνει ο τυφλοπόντικας, το μυρίζει, κ λέει: χαλίκι είναι! τότε του έπεσε απο το χέρι κάτω, κ λέει ο τυφλοπόντικας: άκουσα το κουδούνισμα απο ένα χάλκινο πραγματάκι που έπεσε κάτω. Του απαντά η μητέρατου: όχι μόνο τυφλός είσαι, αλλα κ απο όσφρηση, κ απο αφή, κ απο ακοή στερείσαι.

Όποιος έχει κάποιο ελάττωμα, πρέπει να το παραδέχεται. Άν κάνει οτι δήθεν δέν έχει το ελάττωμα, βγάζει στη φόρα ακόμη περισσότερα ελαττώματα!