Αισώπου Μύθοι

Από Βικιθήκη
Αἰσώπου Μῦθοι
Συγγραφέας:
Προέλευση κειμένων: Émile Chambry επιμ. (1927). Ésope - Fables. Paris: Les Belles Lettres. Η απόδοση στα νέα ελληνικά, όπου υπάρχει, είναι έργο χρηστών της Βικιθήκης, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.