Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ κόλουρος

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἈλώπηξ κόλουροςἈλώπηξ ὑπό τινος πάγης τὴν οὐρὰν ἀποκοπεῖσα, ἐπειδὴ δι' αἰσχύνην ἀβίωτον ἡγεῖτο τὸν βίον ἔχειν, ἔγνω δεῖν καὶ τὰς ἄλλας ἀλώπεκας εἰς τὸ αὐτὸ προαγαγεῖν, ἵνα τῷ κοινῷ πάθει τὸ ἴδιον ἐλάττωμα συγκρύψῃ. Καὶ δὴ ἁπάσας ἀθροίσασα παρῄνει αὐταῖς τὰς oὐρὰς ἀποκόπτειν, λέγουσα ὡς οὐκ ἀπρεπὲς μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ περισσόν τι αὐταῖς βάρος προσήρτηται. Τούτων δέ τις ὑποτυχοῦσα ἔφη· " Ὦ αὕτη, ἀλλ' εἰ μή σοι τοῦτο συνέφερεν, οὐκ ἂν ἡμῖν τοῦτο συνεβούλευσας."

Οὗτος ὁ λόγος ἁρμόττει πρὸς ἐκείνους οἳ τὰς συμβουλίας ποιοῦνται τοῖς πέλας οὐ δι' εὔνοιαν, ἀλλὰ διὰ τὸ ἑαυτοῖς συμφέρον.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μιάς αλεπούς της κόπηκε η ουρά σε μιά παγίδα, κ ντρεπόταν τόσο που ένιωθε τον βίο αβίωτο. Τί έκανε λοιπόν; Συγκάλεσε όλες τις αλεπούδες σε σύσκεψη, κ εξέθεσε πολλά επιχειρήματα για τα οποία θα έπρεπε να κόψουν όλες τις ουρέςτους. "Τί τις θέλουμε τις ουρές; Μόνο που μας ασκημίζουν! μας είναι ένα περιττό βάρος. Μας δυσκολεύουν στην κίνηση, μας κάνουν πιό αργές στο τρέξιμο. Μας δυσκολεύουν όταν κρυβόμαστε. Επιπλέον, προσελκύουν τους κυνηγούς, που θέλουν να μας πιάσουν για να πάρουν την ουρά μας".

Είπε πολλά έξυπνα επιχειρήματα. Μιά αλεπού της απάντησε: εσύ δέν τα συμβουλεύεις αυτά για το καλό μας, αλλά για το συμφέρον σου! Ποιός ρήτορας, αλήθεια, δέν αποβλέπει στο προσωπικότου συμφέρον;