Αισώπου Μύθοι/Λύκος και γραύς

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Λύκος καὶ γραῦς


Λύκος λιμώττων περιῄει ζητῶν τροφήν. Γενόμενος δὲ κατά τινα τόπον, ἤκουσε παιδίου κλαίοντος καὶ γραὸς λεγούσης αὐτῷ· «Παῦσαι τοῦ κλαίειν· εἰ δὲ μή, τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ἐπιδώσω σε τῷ λύκῳ.» Οἰόμενος δὲ ὁ λύκος ὅτι ἀληθεύει ἡ γραῦς, ἵστατο πολλὴν ἐκδεχόμενος ὥραν. Ὡς δ’ ἑσπέρα κατέλαβεν, ἀκούει πάλιν τῆς γραὸς κολακευούσης τὸ παιδίον καὶ λεγούσης αὐτῷ· «Ἐὰν ἔλθῃ ὁ λύκος δεῦρο, φονεύσομεν, ὦ τέκνον, αὐτόν.» Ταῦτα ἀκούσας ὁ λύκος ἐπορεύετο λέγων· «Ἐν ταύτῃ τῇ ἐπαύλει ἄλλα μὲν λέγουσιν, ἄλλα δὲ πράττουσιν.»

Ὁ μῦθος πρὸς ἀνθρώπους οἵτινες τὰ ἔργα τοῖς λόγοις οὐκ ἔχουσιν ὅμοια.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας λύκος πεινασμένος τριγύριζε για να βρεί τροφή. Φτάνοντας σε μια αγροικία, άκουσε από το παράθυρο ένα μικρό παιδάκι να κλαίει και μιά γριά που του έλεγε: «Σταμάτα να κλαίς αλλιώς θα σε δώσω να σε φάει ο λύκος.» Στάθηκε τότε ο λύκος κάτω από το παράθυρο και περίμενε πότε το μικρό παιδάκι θα γινόταν πολύ ενοχλητικό. Ωστόσο, παρόλο που το παιδάκι δέν ησύχαζε, η γριά δεν το έδινε στο λύκο. Ώσπου βράδυασε, τότε το παιδάκι ήταν ήσυχο και η γριά το καλόπιανε λέγοντας: «Αν έρθει εδώ κανένας λύκος, θα τον σκοτώσουμε.» Τότε ο λύκος απογοητευμένος κούνησε το κεφάλι του και έφυγε λέγοντας: «Σε αυτό το σπίτι άλλα λένε και άλλα κάνουν.»