Αισώπου Μύθοι/Εύνουχος και ιερεύς

Από Βικιθήκη
Αἰσώπου Μῦθοι
Εὔνουχος καὶ ἱερεύς


Εὐνοῦχος προσῆλθε ἱερεῖ, θυσίαν ὑπὲρ αὐτοῦ ποιῆσαι παρακαλῶν εἰς τὸ γενέσθαι παίδων πατέρα. Ὁ δὲ ἱερεὺς ἔφη· «Ὅτε μὲν πρὸς τὴν θυσίαν ἀπίδω, πατέρα σε γενέσθαι παίδων παρακαλῶ· ὅτε δὲ τὴν σὴν ὄψιν ἴδω, οὐδ’ ἀνὴρ φαίνῃ.»

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας ευνούχος πήγε σε έναν ιερέα να κάνει θυσία για να γίνει πατέρας. Ο ιερέας του απάντησε: «Εγώ την θυσία να την κάνω. Όταν βλέπω τη θυσία να τελείται θα λέω οτι σίγουρα θα γίνεις πατέρας. Αλλά όταν βλέπω εσένα θα λέω: "πώς αυτός ο άνθρωπος θα γίνει πατέρας; αφού ούτε κάν άντρας φαίνεται να είναι."»