Αισώπου Μύθοι/Κόραξ και Ερμής

Από Βικιθήκη
Αἰσώπου Μῦθοι
Κόραξ καὶ Ἑρμῆς


Κόραξ ἐν παγίδι κρατηθεὶς ηὔξατο τῷ Ἀπόλλωνι λιβανωτὸν ἐπιθύσειν, εἰ τῆς παγίδος αὐτὸν ῥύσειε. Σωθεὶς δὲ τῆς ὑποσχέσεως ἐπελάθετο. Αὖθις δὲ ἐν ἑτέρᾳ παγίδι ληφθείς, ἀφεὶς τὸν Ἀπόλλωνα, τῷ Ἑρμῇ ηὔξατο θῦσαι. Ὁ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπεν· «Ὦ κάκιστον ζῷον, πῶς σοι πιστεύσω, ὅτι πρότερόν σου δεσπότην ἠδίκησας;»

Ὅτι οἱ πρὸς τοὺς εὐεργέτας ἀγνώμενες γενόμενον ἐν περιστάσει ἐμπεσόντες οὐχ ἕξουσι βοηθούς.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας κόρακας πιάστηκε σε μια παγίδα και τότε έταξε στον θεό Απόλλωνα να του θυσιάσει λιβάνι, αν τον ελευθερώσει από την παγίδα. Όντως τότε ο Απόλλωνας τον ελευθέρωσε από την παγίδα, αλλα ο κόρακας ξέχασε το τάμα του και δεν πρόσφερε ούτε λιβάνι ούτε τίποτα. Αργότερα πιάσθηκε σε άλλη παγίδα, αυτήν τη φορά άφησε τον Απόλλωνα, έταξε να θυσιάσει στον Ερμή. Του εμφανίστηκε τότε ο Ερμής και του λέει: "πανάθλιο πλάσμα! κορόιδεψες τον πρώτο σου σωτήρα, και τώρα περιμένεις να σε εμπιστευθώ εγώ;"