Αισώπου Μύθοι/Γραύς και ιατρός

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Γραῦς καὶ ἰατρόςΓυνὴ πρεσβῦτις τοὺς ὀφθαλμοὺς νοσοῦσα ἰατρὸν ἐπὶ μισθῷ παρεκάλεσεν. Ὁ δὲ εἰσιών, ὁπότε αὐτὴν ἔχριε, διετέλει ἐκείνης συμμυούσης καθ᾿ ἕκαστον τῶν σκευῶν ὑφαιρούμενος. Ἐπειδὴ δὲ πάντα ἐκφορήσας κἀκείνην ἐθεράπευσεν, ἀπῄτει τὸν ὡμολογημένον μισθόν· καὶ μὴ βουλομένης αὐτῆς ἀποδοῦναι, ἤγαγεν αὐτὴν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας. Ἡ δὲ ἔλεγε τὸν μὲν μισθὸν ὑπεσχῆσθαι, ἐὰν θεραπεύσῃ αὐτῆς τὰς ὁράσεις, νῦν δὲ χεῖρον διατεθῆναι ἐκ τῆς ἰάσεως αὐτοῦ ἢ πρότερον· "τότε μὲν γὰρ ἔβλεπον πάντα", ἔφη, "τὰ ἐπὶ τῆς οἰκίας σκεύη, νῦν δ᾿ οὐδὲν ἰδεῖν δύναμαι".

Οὕτως οἱ πονηροὶ τῶν ἀνθρώπων διὰ πλεονεξίαν λανθάνουσι καθ᾿ ἐαυτῶν τὸν ἔλεγχον ἐπισπώμενοι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μιά ηλικιωμένη γυναίκα ζήτησε έναν γιατρό να της κάνει θεραπεία στα μάτια. Ο γιατρός ερχόταν συχνά στο σπίτιτης, της έβαζε κάποια κολλύρια στα μάτια κ της έλεγε: τώρα πρέπει να μείνεις με τα μάτια κλειστά για δέκα λεπτά για να ενεργήσει το κολλύριο. Καθώς λοιπόν η γυναίκα ξάπλωνε με κλειστά τα μάτια, ο γιατρός της έκλεβε κάποιο απο τα πράγματα του σπιτιού κ έφευγε.

Ύστερα απο κάμποσες επισκέψεις, της θεράπευσε τα μάτια, αλλα στο μεταξύ δέν άφησε στο σπίτι τίποτε που να έχει αξία: τα έκλεψε όλα. Κ ύστερα ο γιατρός ζητούσε την συμφωνημένη αμοιβή, αφού της έκανε καλά τα μάτια. Η γυναίκα αρνούνταν να τον πληρώσει. Τότε ο γιατρός την πήγε στους άρχοντες της πόλης (αρχαίας ελληνικής πόλης-κράτους) για να την δικάσουν, λέγοντας: είχαμε συμφωνήσει να με πληρώσει αυτό το ποσό, την θεράπευσα κ δέν με πληρώνει. Η γυναίκα απάντησε: είχα υποσχεθεί να του πληρώσω αυτήν την αμοιβή άν μου θεραπεύσει τα μάτια. Αλλα αντί να θεραπευθούν τα μάτιαμου φαίνεται οτι έγιναν χειρότερα, γιατί πρώτα έβλεπα πολλά κ διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτιμου, τώρα δέν μπορώ να τα δώ!

Ο γιατρός δέν φτάνει που έκλεβε, ζητούσε "και τα ρέστα".