Αισώπου Μύθοι/Γραύς και ιατρός

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Γραῦς καὶ ἰατρός


Γυνὴ πρεσβῦτις τοὺς ὀφθαλμοὺς νοσοῦσα ἰατρὸν ἐπὶ μισθῷ παρεκάλεσεν. Ὁ δὲ εἰσιών, ὁπότε αὐτὴν ἔχριε, διετέλει ἐκείνης συμμυούσης καθ’ ἕκαστον τῶν σκευῶν ὑφαιρούμενος. Ἐπειδὴ δὲ πάντα ἐκφορήσας κἀκείνην ἐθεράπευσεν, ἀπῄτει τὸν ὡμολογημένον μισθόν· καὶ μὴ βουλομένης αὐτῆς ἀποδοῦναι, ἤγαγεν αὐτὴν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας. Ἡ δὲ ἔλεγε τὸν μὲν μισθὸν ὑπεσχῆσθαι, ἐὰν θεραπεύσῃ αὐτῆς τὰς ὁράσεις, νῦν δὲ χεῖρον διατεθῆναι ἐκ τῆς ἰάσεως αὐτοῦ ἢ πρότερον· «τότε μὲν γὰρ ἔβλεπον πάντα, ἔφη, τὰ ἐπὶ τῆς οἰκίας σκεύη, νῦν δ’ οὐδὲν ἰδεῖν δύναμαι.»

Οὕτως οἱ πονηροὶ τῶν ἀνθρώπων διὰ πλεονεξίαν λανθάνουσι καθ’ ἑαυτῶν τὸν ἔλεγχον ἐπισπώμενοι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μια ηλικιωμένη γυναίκα ζήτησε έναν γιατρό να της κάνει θεραπεία στα μάτια. Ο γιατρός ερχόταν συχνά στο σπίτι της, της έβαζε κάποια κολλύρια στα μάτια και της έλεγε να μείνει με τα μάτια κλειστά για δέκα λεπτά για να ενεργήσει το κολλύριο. Καθώς λοιπόν η γυναίκα ξάπλωνε με κλειστά τα μάτια, ο γιατρός της έκλεβε κάποιο απο τα πράγματα του σπιτιού και έφευγε. Ύστερα απο κάμποσες επισκέψεις, της θεράπευσε τα μάτια, αλλά στο μεταξύ δεν άφησε στο σπίτι τίποτε που να έχει αξία, τα έκλεψε όλα. Ύστερα ο γιατρός ζητούσε την συμφωνημένη αμοιβή, αφού της έκανε καλά τα μάτια. Η γυναίκα αρνούνταν να τον πληρώσει. Τότε ο γιατρός την πήγε στους άρχοντες της πόλης, λέγοντας ότι ενώ την θεράπευσε, δεν τον πληρώνει. Η γυναίκα απάντησε «Είχα υποσχεθεί να του πληρώσω αυτήν την αμοιβή αν μου θεραπεύσει τα μάτια. Αλλα αντί να θεραπευθούν τα μάτια μου φαίνεται οτι έγιναν χειρότερα, γιατί πρώτα έβλεπα πολλά και διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτι μου, τώρα δέν μπορώ να τα δώ.»