Αισώπου Μύθοι/Αίσωπος εν ναυπηγίω

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Αἴσωπος ἐν ναυπηγίῳ


Αἴσωπος ὁ λογοποιὸς σχολὴν ἄγων εἰς ναυπήγιον εἰσῆλθε. Τῶν δὲ ναυπηγῶν σκωπτόντων τε αὐτὸν καὶ ἐκκαλουμένων εἰς ἀπόκρισιν, ὁ Αἴσωπος ἔλεγε τὸ παλαιὸν χάος καὶ ὕδωρ γενέσθαι, τὸν δὲ Δία βουλόμενον καὶ τὸ τῆς γῆς στοιχεῖον ἀναδεῖξαι παραινέσαι αὐτῇ ὅπως ἐπὶ τρὶς ἐκροφήσῃ τὴν θάλασσαν. Κἀκείνη ἀρξαμένη τὸ μὲν πρῶτον τὰ ὄρη ἐξέφηνεν, ἐκ δευτέρου δὲ ἐκροφήσασα καὶ τὰ πεδία ἀπεγύμνωσεν· «Ἐὰν δὲ δόξῃ αὐτῇ καὶ τὸ τρίτον ἐκπιεῖν τὸ ὕδωρ, ἄχρηστος ὑμῶν ἡ τέχνη γενήσεται.»

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἱ τοὺς κρείττονας χλευάζοντες λανθάνουσι μείζονας ἑαυτοῖς τὰς ἀνίας ἐξ αὐτῶν ἐπισπώμενοι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο Αίσωπος ο μυθοποιός κάοπτε δεν είχε δουλειά και τριγυρίζοντας μπήκε σε ένα ναυπηγείο. Φαίνεται είχε περιέργεια να δει πώς φτιάχνουν τα καράβια. Εκεί οι ναυπηγοί, περήφανοι όλοι τους που φτιάχνανε καράβια με τα οποία πλούτιζε και δοξαζόταν η Αθήνα, τον πήρανε στην πλάκα τον Αίσωπο και τον ειρωνεύονταν. Περιμένανε να πεί κάτι απίθανο για να γελάσουν, αφού ήταν γνωστός χωρατατζής. Τότε ο Αίσωπος έπιασε και είπε αυτόν τον μύθο: Όταν πρωτοδημιουργήθηκε ο κόσμος υπήρχε μόνο χάος και νερό. Γη δεν φαινόταν πουθενά, ήταν κρυμμένη κάτω από τη θάλασσα. Τότε ο Δίας πρόσταξε τη γη να ρουφήξει νερό για να φανερωθεί και όντως η γη ρούφηξε κάμποσο νερό και πρόβαλαν τα βουνά. Έπειτα πρόσταξε την γη να ρουφήξει και άλλο νερό και έτσι φάνηκαν και οι πεδιάδες. Αν κάποτε η γη ρουφήξει κι άλλο νερό, δεν θα μείνει καθόλου θάλασσα, και η τέχνη σας θα γίνει εντελώς άχρηστη.