Αισώπου Μύθοι/Αίσωπος εν ναυπηγίω

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΑἴσωπος ἐν ναυπηγίῳΑἴσωπος ὁ λογοποιὸς σχολὴν ἄγων εἰς ναυπήγιον εἰσῆλθε. Τῶν δὲ ναυπηγῶν σκωπτώντων τε αὐτὸν καὶ ἐκκαλουμένων εἰς ἀπόκρισιν, ὁ Αἴσωπος ἔλεγε τὸ παλαιὸν χάος καὶ ὕδωρ γενέσθαι, τὸν δὲ Δία βουλόμενον καὶ τὸ τῆς γῆς στοιχεῖον ἀναδεῖξαι παραινέσαι αὐτῇ ὅπως ἐπὶ τρὶς ἐκροφήσῃ τὴν θάλασσαν. Κἀκείνη ἀρξαμένη τὸ μὲν πρῶτον τὰ ὄρη ἐξέφηνεν, ἐκ δευτέρου δὲ ἐκροφήσασα καὶ τὰ πεδία ἀπεγύμνωσεν: " Ἐὰν δὲ δόξῃ αὐτῇ καὶ τὸ τρίτον ἐκπιεῖν τὸ ὕδωρ, ἄχρηστος ὑμῶν ἡ τέχνη γενήσεται. "

Ὁ λόγος δηλοῖ ὁτι οἱ τοὺς κρείττονας χλευάζοντες λανθάνουσι μείζονας ἑαυτοῖς τὰς ἀνίας ἐξ αὐτῶν ἐπισπώμενοι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο Αίσωπος ο μυθοποιός μιά φορά δέν είχε δουλειά κ τριγυρίζοντας μπήκε σε ένα ναυπηγείο. Φαίνεται είχε περιέργεια να δεί πώς φτιάχνουν τα καράβια. Εκεί οι ναυπηγοί, περήφανοι όλοιτους που φτιάχνανε καράβια με τα οποία πλούτιζε κ δοξαζόταν η Αθήνα, τον πήρανε στην πλάκα τον Αίσωπο κ τον ειρωνεύονταν. Περιμένανε να πεί κάτι απίθανο για να γελάσουνε, αφού ήταν γνωστός χωρατατζής. Τότε ο Αίσωπος έπιασε κ είπε αυτόν τον μύθο: Όταν πρωτοδημιουργήθηκε ο κόσμος υπήρχε μόνο χάος και νερό. Γή δέν φαινόταν πουθενά, ήταν κρυμμένη κάτω απο τη θάλασσα. Τότε ο Δίας πρόσταξε τη γή να ρουφήξει νερό για να φανερωθεί, κ όντως η γή ρούφηξε κάμποσο νερό κ πρόβαλαν τα βουνά. Έπειτα πρόσταξε την γή να ρουφήξει και άλλο νερό, κ έτσι φάνηκαν και οι πεδιάδες. Άν κάποτε η γή ρουφήξει κι άλλο νερό, δέν θα μείνει καθόλου θάλασσα, κ η τέχνησας θα γίνει εντελώς άχρηστη, είπε ο Αίσωπος.

Οι άνθρωποι που περηφανεύονται, όλοι εξαρτώνται απο κάπου. Κανείς δέν είναι ανεξάρτητος κ κανείς δέν είναι αφέντης, εκτός απο το Θεό.