Αισώπου Μύθοι/Κολοιός και περιστεραί

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηΚολοιὸς καὶ περιστεραίΚολοιὸς ἰδὼν περιστερὰς ἔν τινι περιστεροτροφείῳ καλῶς τρεφομένας, λευκάνας ἑαυτὸν ἧκεν ὡς καὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς διαίτης μεταληψόμενος. Αἱ δέ, μέχρι μὲν ἡσύχαζεν, οἰόμεναι περιστερὰν αὐτὸν εἶναι, προσίεντο· ἐπειδὴ δέ ποτε ἐκλαθόμενος ἐφθέγξατο, τηνικαῦτα ἀμφιγνοήσασαι αὐτοῦ τὴν φωνὴν ἐξήλασαν αὐτόν. Καὶ ὃς ἀποτυχὼν τῆς ἐνταῦθα τροφῆς ἐπανῆλθε πάλιν πρὸς τοὺς κολοιούς· κἀκεῖνοι οὐ γνωρίζοντες αὐτὸν διὰ τὸ χρῶμα τῆς μετ᾿ αὐτῶν διαίτης ἀπεῖρξαν αὐτόν. Οὕτω τε δυοῖν ἐπιθυμήσας οὐδὲ μιᾶς ἔτυχεν. Ἀτὰρ οὖν καὶ ἡμᾶς δεῖ τοῖς ἑαυτῶν ἀρκεῖσθαι, λογιζομένους ὅτι ἡ πλεονεξία πρὸς τῷ μηδὲν ὠφελεῖν πολλάκις καὶ τὰ προσόντα ἀφαιρεῖται.

(variant version from Chambry's first edition)

Κολοιὸς καὶ περιστεραί

Κολοιὸς ἔν τινι περιστερεῶνι περιστερὰς ἰδὼν καλῶς τρεφομένας, λευκάνας ἑαυτὸν ἦλθεν ὡς καὶ αὐτὸς τῆς αὐτῆς διαίτης μεταληψόμενος. Αἱ δέ, μέχρι μὲν ἡσύχαζεν, οἰόμεναι περιστερὰν αὐτὸν εἶναι, προσίεντο· ἐπεὶ δέ ποτε ἐκλαθόμενος ἐφθέγξατο, τηνικαῦτα τὴν αὐτοῦ γνοῦσαι φύσιν, ἐξήλασαν παὶουσαι. Καὶ ὃς αποτυχὼν τῆς ἐνταῦθα τροφῆς ἐπανῆκε πρὸς τοὺς κολοιοὺς πάλιν. Κἀκεῖνοι διὰ τὸ χρῶμα αὐτὸν οὐκ ἐπιγνόντες, τῆς μεθ᾿ αὑτῶν διαίτης ἀπεῖρξαν, ὥστε δυοῖν ἐπιθυμήσαντα μηδετέρας τυχεῖν.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι δεῖ καὶ ἡμᾶς τοῖς ἑαυτῶν ἀρκεῖσθαι, λογιζομένους ὅτι ἡ πλεονεξία πρὸς τῷ μηδὲν ὠφελεῖν, ἀφαιρεῖται καὶ τὰ προσόντα πολλάκις.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο μύθος αυτός είναι παραλλαγή του "ΡΞΑ' – Κολοιὸς καὶ κόρακες". Η καλιακούδα, βλέποντας οτι τα περιστέρια καλοταΐζονται, πήγε βάφτηκε άσπρη κ μπήκε ανάμεσα στα περιστέρια, έτρωγε μαζί με εκείνα. Τα περιστέρια δέν καταλάβανε οτι είναι καλιακούδα, μέχρι που άνοιξε το στόματης κ έβγαλε φωνή. Φυσικά, δέν έμοιαζε καθόλου για φωνή περιστεριού. Οπότε έδιωξαν την καλιακούδα "με τις κλωτσιές". Τότε η καλιακούδα πήγε ξανά στις καλιακούδες, εκείνες είδαν οτι είναι ασπρισμένη, δέν έχει χρώμα καλιακούδας, κ δέν την δέχθηκαν. Κ έτσι αποξενώθηκε καί απο τα περιστέρια, καί απο τον δικότης κόσμο, τις καλιακούδες.