Αισώπου Μύθοι/Κάμηλος ορχουμένη

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚάμηλος ὀρχουμένηΚάμηλος ἀναγκαζομένη ὑπὸ τοῦ ἰδίου δεσπότου ὀρχήσασθαι εἶπεν· Ἀλλ᾿ οὐ μόνον ὀρχουμένη εἰμὶ ἄσχημος, ἀλλὰ καὶ περιπατοῦσα. Ὁ λόγος εἴρηται ἐν παντὶ ἔργῳ ἀπρέπειαν ἔχοντι.

(variant version from Chambry's first edition)

Κάμηλος ὀρχουμένη

Κάμηλος ὀρχήσασθαι βιαζομένη
πρὸς τὸν ἀναγκάζοντα δεσπότην ἔφη·
Οὐ μόνον ἄσχημός εἰμι ὀρχουμένη,
ἀλλὰ καὶ περιπατοῦσ᾿ ἢ καθημένη.
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ὁ ἐν ἑνὶ ἀδόκιμος καὶ ἐν παντὶ ἀδόκιμός ἐστι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μιά καμήλα την έβαζε το αφεντικότης να χορέψει. Δέν θέλω, έλεγε η καμήλα - όχι, να χορέψεις, επέμενε το αφεντικό. -Αφεντικό, μή με στενοχωρείς! Αφού το ξέρεις οτι ακόμη κ στο περπάτημα είμαι άτσαλη, πού να χορέψω κιόλας! του είπε η καμήλα.
Δέν κάνουν όλοι για όλες τις δουλειές.