Αισώπου Μύθοι/Γυνή και ανήρ μέθυσος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηΓυνὴ καὶ ἀνὴρ μέθυσοςΓυνή τις ἄνδρα μέθυσον εἶχε· τοῦ δὲ πάθους αὐτὸν ἀπαλλάξαι θέλουσα τοιόνδε τι σοφίζεται. Κεκαρωμένον γὰρ αὐτὸν ὑπὸ τῆς μέθης παρατηρήσασα καὶ νεκροῦ δίκην ἀναισθητοῦντα ἐπ᾿ ὤμων ἄρασα ἐπὶ τὸ πολυάνδριον ἀπενεγκοῦσα κατέθετο καὶ ἀπῆλθεν. Ἡνίκα δ᾿ αὐτον ἤδη ἀνανήφειν ἐστοχάσατο, προσελθοῦσα τὴν θύραν ἔκοπτε τοῦ πολυανδρίου. Ἐκείνου δὲ φήσαντος· "Τίς ὁ τὴν θύραν κόπτων;" ἡ γυνὴ ἀπεκρίνατο· " Ὁ τοῖς νεκροῖς τὰ σιτία κομίζων ἐγὼ πάρειμι." Κἀκεῖνος· "Μή μοι φαγεῖν, ἀλλὰ πιεῖν, ὦ βέλτιστε, μᾶλλον προσένεγκε· λυπεῖς γάρ με βρώσεως, ἀλλὰ μὴ πόσεως μνημονεύων." Ἡ δὲ τὸ στῆθος πατάξασα· "Οἴμοι τῇ δυστήνῳ," φησίν· "οὐδὲν γὰρ οὐδὲ σοφισαμένη ὤνησα· σὺ γάρ, ἄνερ, οὐμόνον οὐκ ἐπαιδεύθης, ἀλλὰ καὶ χείρων σαυτοῦ γέγονας, εἰς ἕξιν σοι καταστάντος τοῦ πάθους."

Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οὐ δεῖ ταῖς κακαῖς πράξεσιν ἐγχρονίζειν. Ἔστι γὰρ ὅτε καὶ μὴ θέλοντι τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ἔθος ἐπιτίθεται .

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μιά γυναίκα είχε άντρα μπεκρή. Για να τον γλυτώσει απο το πάθοςτου, σκέφτηκε το εξής τέχνασμα: μιά φορά που απο το πιώμα δέν ένιωθε, τον σήκωσε στους ώμους κ τον κουβάλησε στην αίθουσα του νεκροταφείου. Τον άφησε εκει μέσα κ έφυγε. Αργότερα ξαναήρθε η γυναίκα εκεί, όταν λογάριαζε οτι θα έχει συνέλθει, κ χτύπησε την πόρτα (υπέθετε πως όταν ο άντραςτης ξυπνήσει κ δεί οτι είναι στο νεκροταφείο, θα νομίσει οτι πέθανε εξαιτίας του πιοτού, κ θα μετανοήσει πικρά για το μπεκριλίκιτου). -Ποιός χτυπάει την πόρτα; ρώτησε ο μπεκρής. -Είμαι εγώ που φέρνω τροφή στους νεκρούς, απάντησε η γυναίκα, κάνοντας τη φωνήτης όσο μπορούσε να μοιάζει με αντρικιά. -Σ' εμένα μή φέρνεις τροφή, πιοτό φέρεμου. Με σταναχωρείς, ρε φίλε, που μιλάς για φαγητό, εγώ για πιοτό θέλω να ακούω!, απάντησε ο μπεκρής.

Τότε η γυναίκα χτυπώντας το στήθοςτης, αλίμονομου η κακοκοίρα, είπε, τίποτα δέν κατάφερα με τόσο τέχνασμα, εσύ δέν διορθώθηκες, κ χειρότερος ακόμα έγινες. Σου έγινε έξη το πάθος!

Η έξη μπορεί να φτάσει να κάνει τον άνθρωπο να μή λογαριάζει ακόμα κ τον θάνατο. Άλλωστε ο θάνατος είναι η κατάληξη της κάθε κακιάς έξης που γίνεται πιό ισχυρή απο την ανθρώπινη θέληση.