Αισώπου Μύθοι/Χελιδών και όρνιθες

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


[...]

(variant version from Chambry's first edition)


Χελιδὼν καὶ ὄρνιθεςΧελιδὼν ἐκκλησίαν τῶν ὀρνέων συναθροίσασα παρῄνει, φάσκουσα κράτιστον εἶναι τὸ μὴ προσκόπτειν ἀνθρώποις, ἀλλὰ φιλίαν συνθεμένους οἰκείως διακεῖσθαι πρὸς αὐτούς. Τῶν δὲ ὀρνέων τις τὰ ἐναντία τῇ χελιδόνι ἔλεγεν· Ἀλλὰ τὸ σπέρμα τοῦ λίνου μᾶλλον κατεσθίοντες ἀναλίσκωμεν καὶ ἀφανὲς ποιῶμεν, ἵνα μηκέτι ἔχωσι πλέκειν δίκτυα καθ᾿ ἡμῶν. Ἡ μὲν οὖν χελιδὼν ἀρίστην γνώμην ἔχουσα ἀκίνδυνος ἐγένετο ἐν ταῖς πόλεσι διατρίβουσα, καὶ ἐν ταῖς οἰκίαις τίκτουσα παρ᾿ ἀνθρώποις οὐδὲν ὑπ᾿ αὐτῶν πάσχει κακόν. Τὰ δὲ λοιπὰ ὄρνεα, ὡς μᾶλλον ὑπομείναντα κατεσθίειν τὸ σπέρμα, ὡς πάντων ὄντος τοῦ λίνου κακῶν αἰτίου, συμβαίνει λιπαρὰ γενέσθαι καὶ μάλα δικαίως ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων συλλαμβανόμενα δαπανᾶσθαι. Οὕτως τε ταύτην τὴν κακογνωμοσύνην ὑπομείναντα, μετενόησε μὴ μετ᾿ ἀνθρώπων μένειν, ἀλλ᾿ ἐν ἀέρι πέτεσθαι.
Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων ὅσοι ἐν τοῖς βιωτικοῖς πράγμασι τῷ τῆς ἀγχινοίας βουλεύματι ἐχρήσαντο ἀκίνδυνοι διεφυλάχθησαν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Το χελιδόνι μάζεψε όλα τα πουλιά σε μία συνάθροιση κ τους ανακοίνωσε την εξής πρόταση: να μήν εναντιώνονται στους ανθρώπους, αλλα να συνάψουν φιλία μαζίτους κ να ζούν φιλικά στους ανθρώπους κ κοντά σε αυτούς.
Βγήκε τότε ένα άλλο πουλί κ έκανε αντίθετη πρόταση: "Και τί ανάγκη έχουμε τους ανθρώπους να τους έχουμε φίλους; Όλη η δύναμητους εναντίονμας είναι το λινάρι, απο το οποίο φτιάχνουν τα νήματα των διχτυών που μας πιάνουν κ μας παγιδεύουν. Προτείνω λοιπόν να τρώμε τους σπόρους τους λιναριού ωστε να μήν έχουν πιά να σπείρουν λινάρι κ να μή μπορούν να μας πιάνουν".
Τότε σχεδόν όλα τα πουλιά συμφώνησαν με τη δεύτερη πρόταση, πιστεύοντας οτι το λινάρι είναι όλη η αιτία των κακών για τα πουλιά. Έτσι, τρώγοντας το λινάρι κ τους άλλους σπόρους που καλλιεργούν οι άνθρωποι, τα πουλιά παχαίνουν, γι' αυτό κ οι άνθρωποι τα κυνηγούν για το κρέαςτους (κ συχνά τα πιάνουν, παρόλο που προσπαθούν να φάνε όλους τους σπόρους του λιναριού!), κ όλα τα πουλιά φοβούνται τους ανθρώπους κ πετούν μακριά απο αυτούς.
Ενώ το χελιδόνι, επειδή είχε φιλειρηνική γνώμη, κατοικεί μαζί με τους ανθρώπους κ κανείς δέν το βλάπτει. (Στην αρχαία Ελλάδα πάντως κανείς δέν έβλαπτε ποτέ τα χελιδόνια ή τις φωλιέςτους).