Αισώπου Μύθοι/Ποιμήν και λύκος συν κυσί τρεφόμενος

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΠοιμὴν καὶ λύκος σὺν κυσὶ τρεφόμενοςΠοιμὴν νεογνὸν λύκου σκύμνον εὑρὼν καὶ ἀνελόμενος σὺν τοῖς κυσὶν ἔτρεφεν. Ἐπεὶ δὲ ηὐξήθη, εἴ ποτε λύκος πρόβατον ἥρπασε, μετὰ τῶν κυνῶν καὶ αὐτὸς ἐδίωκε. Τῶν δὲ κυνῶν ἔσθ᾿ ὅτε μὴ δυναμένων καταλαβεῖν τὸν λύκον καὶ διὰ ταῦτα ὑποστρεφόντων, ἐκεῖνος ἠκολούθει, μέχρις ἂν τοῦτον καταλαβών, οἷα δὴ λύκος, συμμετάσχῃ τῆς θήρας· εἶτα ὑπέστρεφεν. Εἰ δὲ μὴ λύκος ἔξωθεν ἁρπάσειε πρόβατον, αὐτὸς λάθρᾳ θύων ἅμα τοῖς κυσὶν ἐθοινεῖτο, ἕως, ὁ ποιμὴν στοχασάμενος καὶ συνεὶς τὸ δρώμενον, εἰς δένδρον αὐτὸν ἀναρτήσας ἀπέκτεινεν. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι φύσις πονηρὰ χρηστὸν ἦθος οὐ τρέφει.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας τσομπάνος βρήκε ένα κουταβάκι απο λύκο κ το περιμάζεψε, το έτρεφε μαζί με τα σκυλιάτου. Σάν μεγάλωσε, το κουταβάκι του λύκου έγινε πιό δυνατό απο τα σκυλιά. Όταν ερχόταν κανένας ξένος λύκος κ άρπαζε κάποιο πρόβατο, ο λύκος του τσομπάνου μαζί με τα σκυλιάτου κυνηγούσε τον ξένο λύκο. Τα σκυλιά συνήθως δέν έφταναν τον λύκο κ επέστρεφαν στο κοπάδι, ο λύκος του τσομπάνου όμως συνέχιζε να ακολουθεί τον κλέφτη λύκο ώσπου τον έφτανε, κ μοιραζόταν μαζίτου το κλεμμένο πρόβατο. Ύστερα επέστρεφε στο κοπάδι. Όταν δέν ερχόταν κανένας απ' έξω λύκο να αρπάξει πρόβατο, ο λύκος του τσομπάνου κρυφά άρπαζε ένα πρόβατο, το κατασπάραζε κ το έτρωγε μαζί με τα σκυλιά.
Ο τσομπάνος για ένα διάστημα χαιρόταν που ο λύκος ήταν πιό δυνατός απο τα σκυλιά, αλλα ύστερα άρχισε να υποψιάζεται βλέποντας τα πρόβατατου να λιγοστεύουν είτε απο τους έξω λύκους είτε απο κάποια άγνωστη αιτία. Έτσι, παρακολούθησε τον λύκο ώσπου ανακάλυψε τί συμβαίνει. Τότε έπιασε τον λύκο απρόσμενα κ τον θανάτωσε προς παραδειγματισμό κρεμώνταςτον απο ένα δέντρο.