Αισώπου Μύθοι/Αετός τοξευθείς

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηἈετὸς τοξευθείςὙπεράνωθεν πέτρας ἀετὸς ἐκαθέζετο λαγωοὺς θηρεῦσαι ζητῶν. Τοῦτον δέ τις ἔβαλε τοξεύσας, καὶ τὸ μὲν βέλος έσω εἰσῆλθεν· ἡ δὲ γλυφὶς σὺν τοῖς πτεροῖς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν εἱστήκει. Ὁ δὲ ἰδὼν ἔφη· " Καὶ τοῦτό μοι ἑτέρα λύπη, τὸ τοῖς ἐμοῖς πτεροῖς ἀποθνῄσκειν."

Ὅτι τὸ κέντρον τῆς λύπης δεινότερόν ἐστιν, ὅταν τις ἐκ τῶν οἰκείων κινδυνεύσῃ.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Πάνω από μία πέτρα καθόταν ένας αετός αναζητώντας να κυνηγήσει λαγούς. Τούτον δε κάποιος τόξευσε και το μεν βέλος εισήλθε μέσα, η δε γλυφίδα μαζί με τα φτερά στάθηκε μπροστά στα μάτια του. Βλέποντας αυτό ο αετός είπε: «Η μεγαλύτερη λύπη είναι για μένα το ότι πεθαίνω από τα ίδια μου τα φτερά».

(Ο λόγος δηλώνει) ότι ο πόνος της λύπης είναι δυνατότερος, όταν κάποιος κινδυνεύσει από τους οικείους του.


Σημ.1: γλυφίδα είναι η εγκοπή στο πίσω μέρος του βέλους.
Σημ.2: τα φτερά των βελών φτιάχνονταν συνήθως από φτερά αετού ή άλλων μεγάλων πτηνών.
Σημ.3: Από τον παραπάνω προέρχεται και η φράση "εξ οικείων τα βέλη".