Αισώπου Μύθοι/Σαλπιγκτής

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΣαλπιγκτήςΣαλπιγκτὴς στρατὸν ἐπισυνάγων καὶ κρατηθεὶς ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐβόα· Μὴ κτείνετέ με, ὦ ἄνδρες, εἰκῆ καὶ μάτην· οὐδένα γὰρ ὑμῶν ἀπέκτεινα· πλὴν γὰρ τοῦ χαλκοῦ τούτου οὐδὲν ἄλλο κτῶμαι. Οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν ἔφασαν· Διὰ τοῦτο γὰρ μᾶλλον τεθνήξῃ, ὅτι σὺ μὴ δυνάμενος πολεμεῖν τοὺς πάντας πρὸς μάχην ἐγείρεις.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πλέον πταίουσιν οἱ τοὺς κακοὺς καὶ βαρεῖς δυνάστας ἐπεγείροντες εἰς τὸ κακοποιεῖν.

(variant version from Chambry's first edition)

Σαλπιστής

Ἦν τις σαλπιστὴς στρατὸν ἐπισυνάγων,
ὅστις κρατηθεὶς ἐβόα τοῖς παροῦσι·
Μὴ κτείνετέ με εἰκῆ καὶ μάτην, ἄνδρες,
ἐπείπερ ἐγὼ οὐκ ἔκτεινα οὐδένα·
πλὴν γὰρ τούτου τοῦ χαλκοῦ οὐ κτῶμαι ἄλλο.
Οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν ταῦτα οὕτως ἐβόων·
Διὰ τοῦτο γὰρ μᾶλλον τεθνήξῃ ἄρτι,
ὅτι μηδὲν δυνάμενος ἐν πολέμῳ
τοῖς πᾶσι κράζεις πρὸς μάχην ἐπεγείρων.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πλεῖστον πταίουσιν οἱ τοὺς κακοὺς καὶ βαρεῖς δυνάστας ἐπεγείροντες εἰς τὸ κακοποιῆσαι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Σε έναν πόλεμο πιάσανε αιχμάλωτο κ έναν σαλπιγκτή. Η δουλειάτου ήταν να δίνει με τη σάλπιγγα το σήμα στη στρατιά για προέλαση, υποχώρηση, επίθεση κ λοιπά. Ο σαλπιγκτής είπε "μή με σκοτώσετε, θα είναι άδικο. Γιατί εγώ δέν σκότωσα κανέναν, κ δέν έχω κάν όπλο. Το μόνο που έχω είναι αυτό το μπρούντζινο πράγμα (η σάλπιγγα). Τότε του είπαν: "είναι κ παραείναι δίκαιο να σε σκοτώσουμε! Γιατί, ενώ εσύ ο ίδιος δέν πολεμάς, ξεσηκώνεις τους άλλους για μάχη!".


Έτσι σκοτώσανε κ τον Ρήγα Βελεστινλή: δέν πολέμησε ο ίδιος, αλλα ξεσήκωνε τον λαό για πόλεμο.