Αισώπου Μύθοι/Οδοιπόροι και φρύγανα

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηὉδοιπόροι καὶ φρύγαναὉδοιπόροι κατά τινα αἰγιαλὸν ὁδεύοντες ἦλθον ἐπί τινα σκοπιάν. Κἀκεῖθεν θεασάμενοι φρύγανα πόῤῥωθεν ἐπιπλέοντα, ναῦν εἶναι μεγάλην ᾠήθησαν. Διὸ δὴ προσέμενον, ὡς μελλούσης αὐτῆς προσορμίζεσθαι. Ἐπεὶ δὲ ὑπὸ ἀνέμου φερόμενα τὰ φρύγανα ἐγγυτέρω ἐγένετο, οὐκέτι ναῦν, ἀλλὰ πλοῖον ἐδόκουν βλέπειν. Ἐξενεχθέντα δὲ αὐτὰ φρύγανα ὄντα ἰδόντες, πρὸς ἀλλήλους ἔφασαν ὡς ἄρα μάτην ἡμεῖς τὸ μηδὲν ὂν προσεδεχόμεθα. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι τῶν ἀνθρώπων ἔνιοι ἐξ ἀπροόπτου δοκοῦντες φοβεροὶ εἶναι, ὅταν εἰς πεῖραν ἔλθωσιν, οὐδενὸς εὑρίσκονται ἄξιοι.

(variant version from Chambry's first edition)

Ὁδοιπόροι καὶ φρύγανα

Ὁδοιπόροι κατά τινα αἰγιαλὸν ὁδεύοντες, ὡς ἦλθον ἐπί τινα σκοπιάν, ἐνθένδε θεασάμενοι φρύγανα πόῤῥωθεν ἐπιπλέοντα, ᾠήθησαν ναῦν εἶναι μεγάλην. Διὸ προσέμενον ὡς μέλλουσαν προσορμίζεσθαι. Ἐπεὶ δὲ ὑπὸ ἀνέμου φερόμενα τὰ φρύγανα μικρὸν προσεπέλαζον, ἀπεκαραδόκουν ὑπολαμβάνοντες πλοῖον εἶναι οὐκέτι μέγα ὡς τὸ πρότερον. Ἐγγὺς δὲ παντελῶς ἐξενεχθέντα αὐτὰ ἰδόντες φρύγανα ὄντα, ἔφασαν πρὸς ἀλλήλους· Τὸ μηδὲν ὂν ἡμεῖς μάτην προσεδεχόμεθα.
Οὑτω καὶ τῶν ἀνθρώπων ἔνιοι ἐξ ἀπροόπτου δοκοῦντες φοβεροὶ εἶναι, ὅταν εἰς διάπειραν
ἔλθωσιν, εὑρίσκονται οὐδενὸς ἄξιοι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Κάποιοι οδοιπόροι έφτασαν σε ένα ψηλό μέρος με θέα, κ απο εκεί κοιτάζοντας προς τη θάλασσα είδαν κάτι που τους φάνηκε σάν μεγάλο πλοίο. Στάθηκαν κ περίμεναν να πλησιάσει το πλοίο κ να αράξει στην ακτή (στην αρχαιότητα, τα πλοία όταν άραζαν, τα τραβούσαν έξω στη στεριά. Στην πραγματικότητα δέν ήταν πλοίο εκείνο που έβλεπαν. Καθώς πλησίαζε προς την ακτή, τους φάνηκε πως είναι απλώς μιά βάρκα, κ όχι κανένα μεγάλο πλοίο. Υστερότερα, ήρθε πολύ κοντά στη στεριά, κ τότε είδαν οτι ήταν μόνο κάτι ξερόκλαδα μπλεγμένα μεταξύτους.
Τότε είπαν: "ά στο καλό! Τόση ώρα περιμέναμε να δούμε κανένα πλοίο, έστω μιά βάρκα, αλλα ήτανε μόνο μερικά μπλεγμένα ξερόκλαδα!