Αισώπου Μύθοι/Λύκοι και πρόβατα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Λύκοι καὶ πρόβατα


Λύκοι ἐπιβουλεύοντες ποίμνῃ προβάτων, ἐπειδὴ οὐκ ἠδύναντο αὐτῶν περιγενέσθαι διὰ τοὺς φυλάττοντας αὐτὰ κύνας, ἔγνωσαν δεῖν διὰ δόλου τοῦτο πρᾶξαι. Καὶ πέμψαντες πρέσβεις ἐξῄτουν παρ’ αὐτῶν τοὺς κύνας, λέγοντες ὡς ἐκεῖνοι τῆς ἔχθρας αἴτιοί εἰσιν, καί, εἰ ἐγχειρίσουσιν αὐτούς, εἰρήνη μεταξὺ αὐτῶν γενήσεται. Τὰ δὲ πρόβατα μὴ προϊδόμενα τὸ μέλλον ἐξέδωκαν αὐτούς, καὶ οἱ λύκοι περιγενόμενοι ἐκείνων ῥᾳδίως καὶ τὴν ποίμνην ἀφύλακτον οὖσαν διέφθειραν.

Οὗτω καὶ τῶν πόλεων αἱ τοὺς δημαγωγοὺς ῥᾳδίως προδιδοῦσαι λανθάνουσι καὶ αὐταὶ ταχέως πολεμίοις χειρούμεναι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Οι λύκοι έβαλαν στο μάτι ένα κοπάδι προβάτων, αλλα δεν μπορούσαν να επιτεθούν σε αυτό γιατί το φυλούσαν τα σκυλιά. Τι έκαναν λοιπόν; Έστειλαν πρεσβεία στα πρόβατα λέγοντας ότι αίτιοι της έχθρας μεταξύ των λύκων και των προβάτων είναι τα τσοπανόσκυλα. «Άν μας παραδώσετε τα τσοπανόσκυλα, θα κάνουμε ειρήνη εμείς οι λύκοι με εσάς τα πρόβατα και δεν θα φοβάστε πιά απο εμάς.» Τα πρόβατα με το προβατίσιο τους μυαλό πείσθηκαν και παρέδωσαν τα τσοπανόσκυλα. Τότε το κοπάδι έμεινε αφύλαχτο και οι λύκοι κατασπάραξαν όλα τα πρόβατα.