Αισώπου Μύθοι/Όνος και βάτραχοι

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηὌνος καὶ βάτραχοιὌνος ξύλων γόμον φέρων λίμνην διέβαινεν· ὀλισθὼν δέ, ὡς κατέπεσεν, ἐξαναστῆναι μὴ δυνάμενος ὠδύρετό τε καὶ ἔστενεν. Οἱ δὲ ἐν τῇ λίμνῃ βάτραχοι ἀκούσαντες αὐτοῦ τῶν στεναγμῶν ἔφασαν· Ὦ οὗτος, καὶ τί ἂν ἐποίησας, εἰ τοσοῦτον ἐνταῦθα χρόνον διέτριβες ὅσον ἡμεῖς, ὅτε πρὸς ὀλίγον πεσὼν οὕτως ὀδύρῃ; Τούτῳ τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τις πρὸς ἄνδρα ῥᾴθυμον ἐπ᾿ ἐλαχίστοις πόνοις δυσφοροῦντα, αὐτὸς τοὺς πλείονας ῥᾳδίως ὑφιστάμενος.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας γάιδαρος κουβαλώντας ένα φορτίο απο ξύλα περνούσε μέσα απο μιά λιμνούλα, σε ένα σημείο γλίστρησε, έπεσε μέσα στο νερό κ δέν μπορούσε να σηκωθεί, βογγούσε κ αναστέναζε. Ακούσανε τα βογγητάτου οι βάτραχοι της λιμνούλας, πήγαν εκεί κ του είπανε: "τί φωνάζεις βρέ; τόσο λίγη ώρα είσαι μέσα στο νερό! Άν ήσουν μέσα στο νερό όσον καιρό είμαστε εμείς, τί θα έκανες;".