Αισώπου Μύθοι/Κάμηλος και ελέφας και πίθηκος

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚάμηλος καὶ ἐλέφας καὶ πίθηκοςΤῶν ἀλόγων ζώων βουλευομένων βασιλέα ἑλέσθαι, κάμηλος καὶ ἐλέφας καταστάντες ἐφιλονείκουν, καὶ διὰ τὸ μέγεθος τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν ἰσχὺν ἐλπίζοντες πάντων προκρίνεσθαι. Πίθηκος δὲ ἀμφοτέρους ἀνεπιτηδείους εἶναι ἔφη, τὴν μὲν κάμηλον, διότι χολὴν οὐκ ἔχει κατὰ τῶν ἀδικούντων, τὸν δὲ ἐλέφαντα, ὅτι δέος ἐστὶ μὴ χοιρίδιον, ὃ δέδοικεν, ἡμῖν ἐπιτιθῆται. Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πολλοὶ καὶ τῶν μεγίστων πραγμάτων διὰ μικρὰν αἰτίαν κωλύονται.

(variant version from Chambry's first edition)

Κάμηλος καὶ ἐλέφας καὶ πίθηκος

Τῶν ἀλόγων ζώων βουλομένων βασιλέα ἑλέσθαι τινὰ ἐξ αὐτῶν, κάμηλος καὶ ἐλέφας ἐψηφίζοντο, ὁ μὲν διὰ τὸ μέγεθος, ὁ δὲ διὰ τὴν ἰσχύν. Πίθηκος δὲ ἀνεπιτηδείους εἶναι ἔφη, τὴν μὲν κάμηλον, ὅτι χολὴν καὶ ἄμυναν οὐ τρέφει κατὰ τῶν ἐπταικότων, τὸν δὲ ἐλέφαντα, ὅτι δέος ἐστίν, αὐτοῦ βασιλεύοντος, μὴ χοιρίδια ἡμῖν ἐπιθῆται.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πολλάκις τὰ μεγάλα τῶν πραγμάτων παρὰ μικρὸν κωλύονται καὶ οὐ τελοῦνται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Τα ζώα θέλανε να εκλέξουν βασιλέα, κ υποψήφιοι προτάθηκαν η καμήλα κ ο ελέφαντας, η καμήλα λόγω μεγέθους κ ο ελέφαντας λόγω δύναμης. Όλα τα ζώα ήταν με το μέρος του ενός ή του άλλου. Τότε όμως βγήκε ο πίθηκος κ είπε: ούτε η καμήλα, ούτε ο ελέφαντας κάνει για βασιλέαςμας. Διότι η μέν καμήλα το έχει στο χαρακτήρατης να μήν εκδικείται, να μήν τιμωρεί κ να μή μνησικακεί (υπήρχε αυτή η κοινή γνώμη στους αρχαίους σχετικά με την καμήλα)• ο δέ ελέφαντας φοβάται ένα πράγμα: τα γουρούνια• τί θα γίνει λοιπόν άν μας επιτεθεί ένα γουρουνάκι; ο ελέφαντας αντί να μας υπερασπισθεί απο το γουρουνάκι, θα τρέμει ο ίδιος απο το φόβοτου.
Τα άλλα ζώα ακούγοντας την αγόρευση του πιθήκου συμφώνησαν, κ δέν εξέλεξαν ούτε την καμήλα ούτε τον ελέφαντα για βασιλιάτους.
Ό,τι αρετές κι άν έχει κανείς, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά τον κάνουν ακατάλληλο να κυβερνήσει ή να επιβληθεί σε υπηκόους: το ένα είναι άν δέν τιμωρεί, κ το άλλο είναι άν φοβάται κάτι.