Αισώπου Μύθοι/Κάστωρ

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚάστωρΚάστωρ ἐστὶ ζῷον τετράπουν ἐν λίμνῃ νεμόμενον. Τούτου λέγεται τὰ αἰδοῖα εἴς τινας θεραπείας χρήσιμα εἶναι. Καὶ δή, εἴ ποτέ τις αὐτὸν θεασάμενος διώκει ἐκτέμνειν βουλόμενος, εἰδὼς οὗ χάριν διώκεται, μέχρι μέν τινος φεύγει τῇ τῶν ποδῶν ταχύτητι συγχρώμενος, πρὸς τὸ ὁλόκληρον ἑαυτὸν διαφυλάξαι· ἐπειδὰν δὲ περικατάληπτος γένηται, ἀποκόπτων τὰ ἑαυτοῦ αἰδοῖα ῥίπτει καὶ οὕτως τῆς σωτηρίας τυγχάνει. Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων φρόνιμοί εἰσιν ὅσοι διὰ χρήματα ἐπιβουλευόμενοι ἐκεῖνα ὑπερορῶσιν ὑπὲρ τοῦ τῇ σωτηρίᾳ μὴ κινδυνεύειν.

(variant version from Chambry's first edition)

Κάστωρ

Ὁ κάστωρ ζῷόν ἐστι τετράπουν ἐν λίμναις τὰ πολλὰ διαιτώμενον, οὗ τὰ αἰδοῖά φασιν ἰατροῖς χρήσιμα εἶναι. Οὗτος οὖν, ἐπειδὰν ὑπ᾿ ἀνθρώπων διωκόμενος καταλαμβάνηται, γινώσκων οὗ χάριν διώκεται, ἀποτεμὼν τὰ ἑαυτοῦ αἰδοῖα ῥίπτει πρὸς τοὺς διώκοντας καὶ οὕτω σωτηρίας τυγχάνει.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ φρόνιμοι ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας οὐδένα λόγον τῶν χρημάτων ποιοῦνται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την εξής δοξασία για τον κάστορα: είναι ένα τετράποδο ζώο που ζεί στις λίμνες. Λένε οτι οι όρχεις του κάστορα έχουν θεραπευτική δύναμη, τους χρησιμοποιούν ώς πολύτιμο φάρμακο, γι' αυτό κ κυνηγούν τον κάστορα για να του πάρουν τους όρχεις.
Όταν λοιπόν κυνηγούν τον κάστορα, τρέχει όσο μπορεί για να σώσει τη ζωή του. Άν όμως βρεθεί σε περίσταση που δέν μπορεί να γλυτώσει, μόνοςτου κόβει τους όρχειςτου κ τους πετάει να τους πάρουν οι κυνηγοί, κ έτσι αφήνουν τον κάστορα να ζήσει. Έτσι λοιπόν, ο κάστορας θυσιάζει τους όρχειςτου (κ κατα συνέπεια όλη τη σεξουαλικήτου δραστηριότητα) προκειμένου να σώσει τη ζωή του.
Δέν είναι λογικό κ οι άνθρωποι να θυσιάζουν τη σεξουαλικήτους ορμή προκειμένου να σώσουν τη ζωήτους; Στον άνθρωπο δέν είναι απαραίτητο να ευνουχισθεί. Οι παλαιοί άνθρωποι γνώριζαν μεθόδους να κάνουν έρωτα αναβάλλοντας συνεχώς την εκσπερμάτωση κ έτσι να ολοκληρώνουν την πράξη χωρίς να εκσπερματώνουν καθόλου, ή πολύ σπάνια, π.χ. μιά φορά το μήνα. Τέτοιες μέθοδοι έχουν διατηρηθεί σε αρχαίας προέλευσης βιβλία κυρίως απο την Κίνα κ απο την Ινδία. Για το σκοπό αυτό οι παλιοί επίσης εγχείριζαν με διάφορους τρόπους την ακροποσθία κοντά στον χαλινό του αρσενικού οργάνου, ωστε να αφαιρέσουν την ευαισθησία που δυσχεραίνει την άνευ εκσπερματώσεως συνουσία. Οι σοφοί άνθρωποι περασμένων εποχών θυσίαζαν όχι την σεξουαλικήτους ικανότητα, αλλα την εκσπερματική ευαισθησία, για να σώζουν τη ζωήτους. Τί άλλο να έκαναν, όταν ακόμη κ ο κάστορας θυσιάζει τα γεννητικάτου όργανα προκειμένου να επιβιώσει;