Αισώπου Μύθοι/Κάλαμος και ελαία

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚάλαμος καὶ ἐλαίαΔιὰ καρτερίαν καὶ ἰσχὺν καὶ ἡσυχίαν κάλαμος καὶ ἐλαία ἤριζον. Τοῦ δὲ καλάμου ὀνειδιζομένου ὑπὸ τῆς ἐλαίας ὡς ἀδυνάτου καὶ ῥᾳδίως ὑποκλινομένου πᾶσι τοῖς ἀνέμοις, ὁ κάλαμος σιωπῶν οὐκ ἐφθέγξατο. Καὶ μικρὸν ὑπομείνας, ἐπειδὴ ἄνεμος ἔπνευσεν ἰσχυρός, ὁ μὲν κάλαμος ὑποσεισθεὶς καὶ ὑποκλινθεὶς τοῖς ἀνέμοις ῥᾳδίως διεσώθη· ἡ δ᾿ ἐλαία, ἐπειδὴ ἀντέτεινε τοῖς ἀνέμοις, κατεκλάσθη τῇ βίᾳ. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οἱ τῷ καιρῷ καὶ τοῖς κρείττοσιν αὐτῶν μὴ ἀνθιστάμενοι κρείττους εἰσὶ τῶν πρὸς μείζονας φιλονεικούντων.

(This version was the primary selection in Chambry's first edition)
Δρῦς καὶ κάλαμος

Δρῦς καὶ κάλαμος ἤριζον περὶ ἰσχύος. Ἀνέμου δὲ σφοδροῦ γενομένου, ὁ μὲν κάλαμος σαλευόμενος καὶ συγκλινόμενος ταῖς τούτου πνοαῖς τὴν ἐκρίζωσιν ἐξέφυγεν, ἡ δὲ δρῦς ἀντιστᾶσα ἐκ ῥιζῶν ἔπεσεν.
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οὐ δεῖ τοῖς κρείττοσιν ἐρίζειν ἢ ἀντίστασθαι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένα δέντρο (κατα μία εκδοχή του μύθου: ελιά) μάλωνε με ένα καλάμι, για το ποιός έχει μεγαλύτερη δύναμη, αντοχή, ασφάλεια. Το δέντρο κατέκρινε το καλάμι οτι είναι αδύνατο κ σκύβει σε όλους τους ανέμους, ενώ το ίδιο το δέντρο στέκεται πάντα όρθιο. Το καλάμι δέν απάντησε τίποτε. Αργότερα ήρθε μιά σφοδρή θύελλα: το καλάμι γέρνοντας κ πλαγιάζοντας στον άνεμο, με ευκολία γλύτωσε. Το δέντρο όμως απο τη δύναμη του ανέμου έπεσε κάτω κ οι ρίζεςτου βγήκαν απο τη γή.
Είναι παλιά κ διεθνής σοφία, σε διάφορους λαούς παροιμία: ό,τι λυγίζει, δέν σπάζει.