Αισώπου Μύθοι/Κάλαμος και ελαία

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Κάλαμος καὶ ἐλαία


Διὰ καρτερίαν καὶ ἰσχὺν καὶ ἡσυχίαν κάλαμος καὶ ἐλαία ἤριζον. Τοῦ δὲ καλάμου ὀνειδιζομένου ὑπὸ τῆς ἐλαίας ὡς ἀδυνάτου καὶ ῥᾳδίως ὑποκλινομένου πᾶσι τοῖς ἀνέμοις, ὁ κάλαμος σιωπῶν οὐκ ἐφθέγξατο. Καὶ μικρὸν ὑπομείνας, ἐπειδὴ ἄνεμος ἔπνευσεν ἰσχυρός, ὁ μὲν κάλαμος ὑποσεισθεὶς καὶ ὑποκλινθεὶς τοῖς ἀνέμοις ῥᾳδίως διεσώθη· ἡ δ’ ἐλαία, ἐπειδὴ ἀντέτεινε τοῖς ἀνέμοις, κατεκλάσθη τῇ βίᾳ.

Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οἱ τῷ καιρῷ καὶ τοῖς κρείττοσιν αὐτῶν μὴ ἀνθιστάμενοι κρείττους εἰσὶ τῶν πρὸς μείζονας φιλονεικούντων.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μία ελιά μάλωνε με ένα καλάμι, για το ποιός έχει μεγαλύτερη δύναμη, αντοχή, ασφάλεια. Η ελιά κατέκρινε το καλάμι οτι είναι αδύνατο και σκύβει σε όλους τους ανέμους, ενώ η ίδια στέκεται πάντα όρθια. Το καλάμι δεν απάντησε τίποτε. Αργότερα ήρθε μιά σφοδρή θύελλα: το καλάμι γέρνοντας και πλαγιάζοντας στον άνεμο, με ευκολία γλύτωσε. Η ελιά όμως απο τη δύναμη του ανέμου έπεσε κάτω και οι ρίζες της βγήκαν απο τη γή.