Αισώπου Μύθοι/Μελισσουργός

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηΜελισσουργόςΕἰς μελισσουργοῦ τις εἰσελθών, ἐκείνου ἀπόντος, τό τε μέλι καὶ τὰ κηρία ὑφείλετο. Ὁ δὲ ἐπανελθών, ἐπειδὴ ἐθεάσατο ἐρήμους τὰς κυψέλας, εἱστήκει ταύτας διερευνῶν. Αἱ δὲ μέλισσαι ἐπανελθοῦσαι ἀπὸ τῆς νομῆς, ὡς κατέλαβον αὐτόν, παίουσαι τοῖς κέντροις, τὰ πάνδεινα διετίθεσαν. Κἀκεῖνος ἔφη πρὸς αὐτάς· Ὦ κάκιστα ζῷα, ὑμεῖς τὸν μὲν κλέψαντα ὑμῶν τὰ κηρία ἀθῷον ἀφήκατε, ἐμὲ δὲ τὸν ἐπιμελούμενον ὑμῶν δεινῶς τύπτετε.
Οὕτως ἔνιοι τῶν ἀνθρώπων δι᾿ ἄγνοιαν τοὺς ἐχθροὺς μὴ φυλαττόμενοι, τοὺς φίλους ὡς ἐπιβούλους ἀπωθοῦνται.

(variant version from Chambry's first edition)

Μελισσουργός

Εἰς μελιττουργεῖόν τις εἰσελθών, τοῦ κεκτημένου ἀπόντος, τὸ κηρίον ἀφείλετο. Ὁ δὲ ἐπανελθών, ἐπειδὴ τὰς κυψέλας εἶδεν ἐρήμους, εἱστήκει τὸ κατ᾿ αὐτὰς διερευνώμενος. Αἱ δὲ μέλισσαι ἀπὸ τῆς νομῆς ἐπανήκουσαι, ὡς κατέλαβον αὐτόν, τοῖς κέντροις ἔπαιον καὶ τὰ χείριστα διετίθουν. Ὁ δὲ πρὸς αὐτάς· Κάκιστα ζῷα, τὸν μὲν κλέψαντα ὑμῶν τὰ κηρία ἀθῷον ἀφήκατε, ἐμὲ δὲ τὸν ἐπιμελούμενον ὑμῶν πλήττετε.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οὕτω τῶν ἀνθρώπων τινὲς δι᾿ ἄγνοιαν τοὺς ἐχθροὺς μὴ φυλαττόμενοι, τοὺς φίλους ὡς ἐπιβούλους ἀπωθοῦνται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας κλέφτης μπήκε στο εργαστήριο ενός μελισσουργού όταν ο μελισσουργός απουσίαζε κ οι μέλισσες επίσης έλειπαν έξω τρυγώντας τα λουλούδια, κ έκλεψε τις κηρήθρες με το μέλι. Ύστερα ήρθε ο μελισσουργός, είδε οτι έλειπαν οι κηρήθρες, κ κοίταζε τις κυψέλες να καταλάβει τί ακριβώς έγινε. Εκείνη την ώρα επέστρεψαν κ οι μέλισσες απο τη βοσκήτους, είδαν το μελισσουργό κ νομίζοντας οτι αυτός αφαίρεσε τις κηρήθρες τον τάραξαν στα τσιμπήματα. Τότε ο μελισσουργός είπε: άθλια πλάσματα! Εκείνον που σας κατέκλεψε τον αφήσατε ατιμώρητο, κ εμένα που σας φροντίζω με τσιμπάτε!
Πολλές φορές τα ανθρώπινα πλήθη συμπεριφέρονται έτσι μέσα στην άγνοιατους.