Αισώπου Μύθοι/Ήρακλής και Πλούτος

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἩρακλῆς καὶ ΠλοῦτοςἩρακλῆς ἰσοθεωθεὶς καὶ παρὰ Διὶ ἑστιώμενος ἕνα ἕκαστον τῶν θεῶν μετὰ πολλῆς φιλοφροσύνης ἠσπάζετο. Καὶ δὴ τελευταίου εἰσελθόντος τοῦ Πλούτου, κατὰ τοῦ ἐδάφους κύψας ἀπεστρέψατο αὐτόν. Ὁ δὲ Ζεὺς θαυμάσας τὸ γεγονὸς ἐπυνθάνετο αὐτοῦ τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν πάντας τοὺς δαίμονας προσαγορεύσας ἀσμένως μόνον τὸν Πλοῦτον ὑποβλέπεται. Ὁ δὲ εἶπεν· Ἀλλ᾿ ἔγωγε διὰ τοῦτο αὐτὸν ὑποβλέπομαι ὅτι παρ᾿ ὃν καιρὸν ἐν ἀνθρώποις ἤμην, ἑώρων αὐτὸν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῖς πονηροῖς συνόντα. Ὁ λόγος λεχθείη ἂν ἐπ᾿ ἀνδρὸς πλουσίου μὲν τὴν τύχην, πονηροῦ δὲ τὸν τρόπον.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο Ηρακλής, αφού ολοκλήρωσε τους άθλουςτου έγινε ισόθεος κ πήγε να κατοικήσει στον ουρανό μαζί με τους θεούς. Εκεί συνάντησε όλους τους θεούς κ τους ασπαζόταν όλους με πολλή φιλοφροσύνη. Τελευταίος ήρθε ο θεός Πλούτος να καλωσορίσει τον Ηρακλή, αλλα ο Ηρακλής έρριξε το βλέμματου στο έδαφος κ απέφευγε να τον κοιτάξει.

Τότε ο Δίας του παρατήρησε: "γιατί όλους τους άλλους θεούς τους χαιρετάς με χαρά, κ μόνο τον Πλούτο δέν τον χαιρετάς, κ του δείχνεις τέτοια περιφρόνηση;" - Ο Ηρακλής απάντησε: "αυτόν δέν τον χωνεύω καθόλου, γιατί όσον καιρό ζούσα μαζί με τους ανθρώπους, αυτόν τον έβλεπα να κάνει παρέα όλο με τους κακούς".

Η ίδια ιδέα βρίσκεται κ στην κωμωδία του Αριστοφάνη: οτι ο Πλούτος πηγαίνει στους κακούς, κ έτσι γίνεται ο άδικος μεταξύ των θεών. Στην κωμωδία αυτό εξηγείται οτι τάχα Πλούτος είναι τυφλός.