Αισώπου Μύθοι/Ήρακλής και Πλούτος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηἩρακλῆς καὶ ΠλοῦτοςἩρακλῆς ἰσοθεωθεὶς καὶ παρὰ Διὶ ἑστιώμενος ἕνα ἕκαστον τῶν θεῶν μετὰ πολλῆς φιλοφροσύνης ἠσπάζετο. Καὶ δὴ τελευταίου εἰσελθόντος τοῦ Πλούτου, κατὰ τοῦ ἐδάφους κύψας ἀπεστρέψατο αὐτόν. Ὁ δὲ Ζεὺς θαυμάσας τὸ γεγονὸς ἐπυνθάνετο αὐτοῦ τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν πάντας τοὺς δαίμονας προσαγορεύσας ἀσμένως μόνον τὸν Πλοῦτον ὑποβλέπεται. Ὁ δὲ εἶπεν· Ἀλλ᾿ ἔγωγε διὰ τοῦτο αὐτὸν ὑποβλέπομαι ὅτι παρ᾿ ὃν καιρὸν ἐν ἀνθρώποις ἤμην, ἑώρων αὐτὸν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῖς πονηροῖς συνόντα. Ὁ λόγος λεχθείη ἂν ἐπ᾿ ἀνδρὸς πλουσίου μὲν τὴν τύχην, πονηροῦ δὲ τὸν τρόπον.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο Ηρακλής, αφού ολοκλήρωσε τους άθλουςτου έγινε ισόθεος κ πήγε να κατοικήσει στον ουρανό μαζί με τους θεούς. Εκεί συνάντησε όλους τους θεούς κ τους ασπαζόταν όλους με πολλή φιλοφροσύνη. Τελευταίος ήρθε ο θεός Πλούτος να καλωσορίσει τον Ηρακλή, αλλα ο Ηρακλής έρριξε το βλέμματου στο έδαφος κ απέφευγε να τον κοιτάξει.

Τότε ο Δίας του παρατήρησε: "γιατί όλους τους άλλους θεούς τους χαιρετάς με χαρά, κ μόνο τον Πλούτο δέν τον χαιρετάς, κ του δείχνεις τέτοια περιφρόνηση;" - Ο Ηρακλής απάντησε: "αυτόν δέν τον χωνεύω καθόλου, γιατί όσον καιρό ζούσα μαζί με τους ανθρώπους, αυτόν τον έβλεπα να κάνει παρέα όλο με τους κακούς".

Η ίδια ιδέα βρίσκεται κ στην κωμωδία του Αριστοφάνη: οτι ο Πλούτος πηγαίνει στους κακούς, κ έτσι γίνεται ο άδικος μεταξύ των θεών. Στην κωμωδία αυτό εξηγείται οτι τάχα Πλούτος είναι τυφλός.