Αισώπου Μύθοι/Ανήρ κακοπράγμων

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἈνὴρ κακοπράγμωνἈνὴρ κακοπράγμων συνορισάμενος πρός τινα ψευδὲς ἐπιδείξειν τὸ ἐν Δελφοῖς μαντεῖον, ὡς ἐνέστη ἡ προθεσμία, λαβὼν στρουθίον εἰς τὴν χεῖρα καὶ τοῦτο τῷ ἱματίῳ σκεπάσας, ἧκεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ στὰς ἀντικρὺς ἐπηρώτα ποτερόν τι ἔμπνουν ἔχει μετὰ χεῖρας ἢ ἄψυχον, βουλόμενος, ἐὰν μὲν ἄψυχον εἴπῃ, ζωὸν τὸ στρουθίον ἐπιδείξαι, ἐὰν δὲ ἔμπνουν, ἀποπνίξας προενεγκεῖν. Καὶ ὁ θεὸς συνεὶς αὐτοῦ τὴν κακότεχνον γνώμην εἶπεν· " Ἀλλ' ὦ οὗτος, πέπαυσο· ἐν σοὶ γάρ ἐστι τοῦτο ὃ ἔχεις ἢ νεκρὸν εἶναι ἢ ἔμψυχον."

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι τὸ θεῖον ἀπαρεγχείρητόν ἐστι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας πονηρός άνθρωπος έβαλε στοίχημα με κάποιον οτι θα αποδείξει πως το μαντείο των Δελφών λέει ψέματα κ δέν ξέρει την αλήθεια. Πήγε λοιπόν στο μαντείο, κ όταν ήρθε η σειράτου να πάρει χρησμό μπήκε στο ιερό, αντίκρυ στο άγαλμα του θεού, κ ρώτησε: αυτό που έχω μές το χέριμου είναι ζωντανό ή άψυχο; (το χέριτου το είχε σκεπασμένο μέσα στο ρούχοτου, κ κρατούσε ένα πουλάκι: είχε σκοπό, άν το μαντείο απαντούσε "ζωντανό", να το πνίξει σφίγγοντας με το χέριτου κ να το παρουσιάσει άψυχο, κ άν το μαντείο απαντούσε "άψυχο", θα το παρουσίαζε ζωντανό). Ο θεός κατάλαβε την πονηριάτου κ του έδωσε χρησμό - απάντηση: "πάψε κ μή δοκιμάζεις τη θεία δύναμη! Αφού απο εσένα εξαρτάται άν αυτό που κρατάς είναι άψυχο ή ζωντανό".