Αισώπου Μύθοι/Τοξότης και λέων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


[...]

(variant version from Chambry's first edition)


Τοξότης καὶ λέωνἈνῆλθέ τις ἐν ὄρει κυνηγίου χάριν. Ἰδόντα δὲ αὐτὸν ἅπαντα τὰ θηρία μακρὸν ᾤχοντο· λέων δὲ μόνος πρὸς μάχην μετεκαλεῖτο αὐτόν. Ὁ δὲ τὸ βέλος ἀφεὶς καιρίως τὸν ἰσχυρὸν ἐτραυμάτισεν, εἰπών· Ἰδὲ τὸν ἐμὸν ἄγγελον πρῶτον οἱός ἐστι καὶ αὖθις δὴ τὴν ἐμὴν ἰσχὺν δοκιμάσεις. Ὁ δὲ λέων βληθεὶς φεύγειν ὥρμησε ἀμεταστρεπτί. Ἀλώπηξ δὲ τούτῳ συνήντησε καὶ θαῤῥεῖν συνεβούλευεν. Ἔφη δὲ οὗτος· Οὐδαμῶς με πλανήσεις, δολία· ἐπεὶ γὰρ τοιοῦτον πικρὸν ἄγγελον ὁ ἄνθρωπος ἔχει, ἐὰν αὐτός μοι ἐπέλθῃ, τί ποιήσω;
Ὅτι ἐκ τῆς ἀρχῆς τὸ τέλος δεῖ προϊδεῖν καὶ ἑαυτοὺς περισώζειν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας άνθρωπος πήγε στα βουνά να κυνηγήσει. Τα άγρια ζώα σάν τον είδανε, τρέχανε όσο πιό μακριά μπορούσανε για να σωθούνε. Μόνο ένα λιοντάρι δέν δείλιασε, αντίθετα στάθηκε κ προκαλούσε: "έλα να παλέψουμε άν νομίζεις οτι είσαι δυνατός!". Ο κυνηγός τότε έρριξε ένα βέλος με το οποίο τραυμάτισε το λιοντάρι κ είπε: "δέξου τώρα τον αντιπρόσωπόμου να τον γνωρίσεις, κ ύστερα θα δοκιμάσεις κ τη δικήμου δύναμη". Το λιοντάρι τραυματισμένο τράπηκε σε φυγή κ έτρεχε με όλητου την δύναμη χωρίς ούτε να κοιτάξει πίσω. Καθώς έτρεχε συνάντησε μιά αλεπού η οποία του είπε: "Δέν ντρέπεσαι, το πιό δυνατό απο όλα τα ζώα, να τρέχεις έτσι απο έναν άνθρωπο; στάσου κ πολέμησέτον!" - "δέν είναι για τέτοιες παλληκαριές", απάντησε το λιοντάρι, "αυτουνού ο αγγελιαφόρος (το βέλος δηλαδή) είναι τόσο φρικτός, φαντάσου να μου επιτεθεί κ ο ίδιος!".
Τα όπλα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος δείχνουν τη σκληρότητατου, που είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη απο των ζώων. Όταν τα όπλα του ανθρώπου εκδηλώνουν τόση κακία, πόση κακία λοιπόν κρύβει ο άνθρωπος στην καρδιάτου!.