Αισώπου Μύθοι/Λύκος τετρωμένος και πρόβατον

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΛύκος τετρωμένος καὶ πρόβατονΛύκος ὑπὸ κυνῶν δηχθεὶς καὶ κακῶς διατεθεὶς ἐβέβλητο τροφὴν ἑαυτῷ περιποιεῖσθαι μὴ δυνάμενος· καὶ δὴ θεασάμενος πρόβατον, τούτου ἐδεήθη ποτὸν αὐτῷ ὀρέξαι ἐκ τοῦ παραῤῥέοντος ποταμοῦ· Ἐὰν γὰρ σύ μοι ποτὸν δῷς, ἐγὼ τὴν τροφὴν ἐμαυτῷ εὑρήσω. Τὸ δὲ ὑποτυχὸν ἔφη· Ἐὰν ποτόν σοι ἐπιδώσω ἐγώ, σὺ καὶ τροφῇ μοι χρήσῃ. Πρὸς ἄνδρα κακοῦργον δι᾿ ὑποκρίσεως ἐνεδρεύοντα ὁ λόγος εὔκαιρος.

(variant version from Chambry's first edition)

Λύκος τετρωμένος καὶ πρόβατον

Λύκος ὑπὸ κυνῶν δηχθεὶς καὶ κακῶς πάσχων ἐβέβλητο. Τροφῆς δὲ ἀπορῶν, θεασάμενος πρόβατον, ἐδεῖτο ποτὸν ἐκ τοῦ παραῤῥέοντος αὐτῷ ποταμοῦ κομίσαι. Εἰ γὰρ σύ μοι, φησί, δώσεις ποτόν, ἐγὼ τροφὴν ἑμαυτῷ εὑρήσω. Τὸ δὲ ὑποτυχὸν ἔφη· Ἀλλ᾿ ἐὰν ἐγὼ ποτὸν ἐπιδῶ σοι, σὺ καὶ τροφῇ μοι χρήσῃ.
Ὁ μῦθος πρὸς ἄνδρα κακοῦργον δι᾿ ὑποκρίσεως ἐνεδρεύοντα.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Έναν λύκο τον είχαν δαγκάσει σκυλιά κ ήταν σε κακή κατάσταση, δέν μπορούσε να κυνηγήσει ζώα για να φάει. Τότε είδε ένα πρόβατο κ του λέει: "καλόμου πρόβατο, δέν σου ζητώ τίποτε παραπάνω, μόνο λίγο νερό να μου φέρεις απο το ποτάμι, γιατί, το βλέπεις, είμαι σε κακή κατάσταση. Κάνε αυτήν τη μικρή καλοσύνη σε ένα ζώο που υποφέρει κ έχει ανάγκη! Το λένε άλλωστε κ οι ιερείς: 'σε κανέναν μήν αρνηθείς να δώσεις νερό ή φωτιά'. Μόνο λίγο νερό σου ζητώ• όσο για την τροφήμου, μή σε νοιάζει, θα φροντίσω μόνοςμου". Το πρόβατο αποκρίθηκε: "το ξέρω που για την τροφήσου θα φροντίσεις μόνοςσου! Άν σου φέρω νερό, θα γίνω εγώ τροφήσου!".
Έτσι είπε το πρόβατο κ δέν έφερε νερό στον λύκο ούτε τον πλησίασε.
Ένα απο τα πολλά κόλπα του εχθρού είναι και η ζητιανιά με τις πολλές τεχνικές της.