Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αισώπου Μύθοι/Παις λουόμενος

Από Βικιθήκη
Αἰσώπου Μῦθοι
Παῖς λουόμενος


Παῖς ποτε λουόμενος ἔν τινι ποταμῷ ἐκινδύνευσεν ἀποπνιγῆναι. Ἰδὼν δέ τινα ὁδοιπόρον, τοῦτον ἐπὶ βοηθείᾳ ἐκάλει. Ὁ δὲ ἐμέμφετο τῷ παιδὶ ὡς τολμηρῷ. Τὸ δὲ μειράκιον εἶπε πρὸς αὐτόν· «Ἀλλὰ νῦν μοι βοήθει, ὕστερον δὲ σωθέντι μέμψῃ.»

Ὁ λόγος εἴρηται πρὸς τοὺς ἀφορμὴν καθ’ ἑαυτῶν διδόντας ἀδικεῖσθαι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένα παιδί έκανε μπάνιο σε έναν ποταμό, παρασύρθηκε απο το ρεύμα και κινδύνευε να πνιγεί. Τότε είδε κάποιον περαστικό στην όχθη, κ άρχισε να φωνάζει "βοήθεια!". Ο περαστικός σάν είδε το παιδί, θύμωσε κ άρχισε να το κατηγορεί που συμπεριφέρθηκε παράτολμα.

Το παιδί του απάντησε: "Βοήθησε με να μήν πνιγώ, κ ύστερα βρίσε με όσο θέλεις!".