Αισώπου Μύθοι/Κηπουρός και κύων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Κηπουρὸς καὶ κύων


Κηπωροῦ κύων εἰς φρέαρ κατέπεσεν. Ὁ δὲ κηπωρὸς βουλόμενος αὐτὸν ἐκεῖθεν ἀνενεγκεῖν, κατῆλθε καὶ αὐτὸς εἰς τὸ φρέαρ. Οἰηθεὶς δ’ ὁ κύων ὡς κατωτέρω μᾶλλον αὐτὸν παραγέγονε καταδῦσαι, τὸν κηπωρὸν στραφεὶς ἔδακεν. Ὁ δὲ μετ’ ὀδύνης ἐπανιών· «Δίκαια, φησί, πέπονθα· τί δήποτε γὰρ τὸν αὐτόχειρα σῶσαι ἐσπούδασα;»

Ὁ μῦθος πρὸς ἀδίκους καὶ ἀχαρίστους.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ενός κηπουρού ο σκύλος έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι. Ο κηπουρός κατέβηκε στο πηγάδι για να τραβήξει να βγάλει έξω τον σκύλο. Ο σκύλος νόμισε: "«Αυτός έρχεται να με βουλιάξει ακόμη πιό μέσα!» και δάγκωσε τον κηπουρό. Ο κηπουρός είπε: «Καλά να πάθω, τι ήθελα να σε βγάλω από το πηγάδι; Μόνος σου έπεσες εκει μέσα, μόνος σου βγες αν μπορείς.»