Αισώπου Μύθοι/Κηπουρός και κύων

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚηπουρὸς καὶ κύωνΚηπωροῦ κύων εἰς φρέαρ κατέπεσεν. Ὁ δὲ κηπωρὸς βουλόμενος αὐτὸν ἐκεῖθεν ἀνενεγκεῖν, κατῆλθε καὶ αὐτὸς εἰς τὸ φρέαρ. Οἰηθεὶς δ᾿ ὁ κύων ὡς κατωτέρω μᾶλλον αὐτὸν παραγέγονε καταδῦσαι, τὸν κηπωρὸν στραφεὶς ἔδακεν. Ὁ δὲ μετ᾿ ἀδύνης ἐπανιών· Δίκαια, φησί, πέπονθα· τί δήποτε γὰρ τὸν αὐτοχεῖρα σῶσαι ἐσπούδασα; Ὁ μῦθος πρὸς ἀδίκους καὶ ἀχαρίστους.

(This version was the primary selection in Chambry's first edition)
Κηπουρὸς καὶ κύων

Κηπουροῦ κύων εἰς φρέαρ ἔπεσεν. Ὁ δὲ ἀνιμήσασθαι αὐτὸν βουλόμενος ἐκεῖ κατέβη. Ὁ δὲ κύων ἠπορημένος, ὡς προσῆλθεν αὐτῷ, οἰόμενος ὑπ᾿ αὐτοῦ βαπτίζεσθαι, ἔδακεν αὐτόν. Καὶ ὃς κακῶς διατεθεὶς ἔφη· Ἀλλ᾿ ἔγωγε ἄξια πέπονθα· τί γάρ, σοῦ σεαυτὸν κατακρημνίσαντος, τοῦ κινδύνου σε ἀπαλλάξαι ἐπειρώμην;
Πρὸς ἄνδρα ἀχάριστον εἰς τοὺς εὐεργέτας καὶ πρὸς ἀδικοῦντα ὁ μῦθος ἁρμόζει.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ενός κηπουρού ο σκύλος έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι. Ο κηπουρός κατέβηκε στο πηγάδι για να τραβήξει να βγάλει έξω τον σκύλο. Ο σκύλος νόμισε: "αυτός έρχεται να με βουλιάξει ακόμη πιό μέσα!", κ δάγκασε τον κηπουρό.
Κ ο κηπουρός είπε: "καλά να πάθω ρέ! Τί ήθελα να σε βγάλω απ' το πηγάδι; μόνοςσου έπεσες εκει μέσα, μόνοςσου βγές άν μπορείς!".