Αισώπου Μύθοι/Ήλιος και βάτραχοι

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἭλιος καὶ βάτραχοιΓάμοι τοῦ Ἡλίου θέρους ἐγίγνοντο· πάντα δὲ τὰ ζῷα ἔχαιρον ἐπὶ τούτῳ, ἠγάλλοντο δὲ καὶ οἱ βάτραχοι. Εἷς δὲ τούτων εἶπεν· Ὦ μῶροι, εἰς τί ἀγάλλεσθε; εἰ γὰρ μόνος ὢν ὁ Ἥλιος πάσαν ἰλὺν ἀποξηραίνει, εἰ γήμας ὅμοιον αὐτῷ παιδίον γεννήσει, τί οὐ πάθωμεν κακόν; Ὅτι πολλοὶ τῶν τὸ φρόνημα κουφότερον ἐχόντων χαίρουσιν ἐπὶ πράγμασιν τοῖς μὴ χαρὰν ἔχουσιν.

(variant version from Chambry's first edition)

Ἥλιος καὶ βάτραχοι

Ἡλίῳ ποτὲ γάμος θέρους ὑπῆρχε.
Οἱ δὲ βάτραχοι ἠγάλλοντο μεγάλως
ἐπὶ τῇ λαμπρᾷ τραπέζῃ τοῦ Ἡλίου.
Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν μέγα ἀναστενάξας
ἀνακέκραγε καὶ πρὸς αὐτοὺς ἐβόα·
Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ,
εἰς τί βοᾶτε μεγάλα κεκραγότες
ὡς ἐπ᾿ ἀγάθῳ τινὶ προσδοκωμένῳ;
Εἰ οὖν Ἥλιος μονώτατος ὑπάρχων
ὕλην ἅπασαν καὶ τὴν γῆν καταφλέγῃ,
εἰ γήμας παῖδα ἀνθόμοιον ποιήσει,
τί μὴ πάθωμεν ἡμεῖς κακόν, εἰπέ μοι.
Ὅτι πολλοὶ τῶν τὸ φρόνημα κουφότερον ἐχόντως χαίρουσιν ἐπ᾿ αδήλοις.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένα καλοκαίρι, ο Ήλιος έκανε γάμο, παντρευόταν, και όλα τα ζώα χαίρονταν, μαζί χαίρονταν και τα βατράχια. Ένα από αυτά όμως βγήκε και φώναξε: τα άλλα ζώα ας χαίρονται, εμείς γιατί να χαιρόμαστε; Και μόνος του που είναι ο Ήλιος μάς κάνει τόση ζημιά, ξεραίνει τα λασπόνερα όπου κατοικούμε. Τώρα που παντρεύεται και θα αποκτήσει γιο, με τον γιο του μαζί λογαριάστε πόσο περισσότερη ζημιά θα μας κάνει.
Επειδή το πλήθος χαίρεται ή λυπάται ή νομίζει ό,τι νομίζει, αυτό δεν σημαίνει ότι η γνώμη της πλειονότητας είναι σωστή, ή κι αν ακόμη είναι σωστή σε πολλές περιπτώσεις, δεν σημαίνει ότι ισχύει το ίδιο για όλους.