Αισώπου Μύθοι/Ζεύς κριτής

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηΖεὺς κριτήςὉ Ζεὺς τὰς τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτίας ἐν ὀστράκοις τὸν Ἑρμῆν ὥρισε γράφειν, καὶ εἰς κιβώτιον ἀποτιθέναι πλησίον αὐτοῦ, ὅπως ἑκάστου τὰς δίκας ἀναπράσσῃ. Συγκεχυμένων δὲ τῶν ὀστράκων ἐπ᾿ ἀλλήλοις, τὸ μὲν βράδιον, τὸ δὲ τάχιον ἐμπίπτει εἰς τὰς τοῦ Διὸς χεῖρας, εἴποτε καλῶς κρίνοιτο.
Ὅτι οὐ χρὴ θαυμάζειν διὰ τοὺς ἀδίκους καὶ πονηροὺς ὅτι τάχιον οὐκ ἀπολαμβάνουσιν ὑπὲρ τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν.

(Ζεὺς κριτής, variant version from Chambry's first edition) Ἐν ὀστράκῳ γράφοντα τὸν Ἑρμῆν ἁμαρτίας ἐκέλευσεν ὁ Ζεὺς εἰς κιβωτὸν ταύτας σωρεύειν, ἵν᾿ ἐρανίσας ἑκάστου τὰς δίκας ἀναπράσσῃ. Τῶν ὀστράκων δὲ συγκεχυμένων ἀλλήλοις, τὸ μὲν βράδιον, τὸ δὲ τάχιον ἐμπίπτει εἰς τοῦ Διὸς τὰς χεῖρας, εἴποτ᾿ εὐθύνοι.
Τῶν οὖν πονηρῶν οὐ προσήκει θαυμάζειν, ἂν θᾶσσον ἀδικῶν ὀψέ τις κακῶς πράσσῃ.

Στην Νέα Ελληνική:

Ο Ζεύς πρόσταξε τον Ερμή να γράφει τις αμαρτίες των ανθρώπων σε όστρακα [πήλινα τεμαχίδια], και να τις εναποθέτει σε ένα κιβώτιο κοντά του, έτσι ώστε να αποδίδει στον καθένα δικαιοσύνη. Επειδή δε τα όστρακα ανακατεύονται μεταξύ τους, κάποιο αργότερα και κάποιο άλλο γρηγορότερα πέφτουν στα χέρια του Δία και αναλόγως κρίνονται. [Ο μύθος δείχνει] ότι δεν πρέπει να εκπλήσσεσαι όταν οι άδικοι και οι πονηροί δεν λαμβάνουν γρήγορα [την ετυμηγορία] για τις αδικίες τους.