Αισώπου Μύθοι/Κλέπται και αλεκτρυών

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚλέπται καὶ ἀλεκτρυώνΚλέπται εἴς τινα οἰκίαν εἰσελθόντες οὐδὲν μὲν ἄλλο εὗρον, μόνον δὲ ἀλεκτρυόνα, καὶ τοῦτον λαβόντες ἀπηλλαγησαν. Ὁ δὲ μέλλων ὑπ᾿ αὐτῶν θύεσθαι ἐδέετο ὅπως αὐτὸν ἀπολύσωσι, λέγων χρήσιμον ἑαυτὸν τοῖς ἀνθρώποις εἶναι νύκτωρ αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ἔργα ἐγείροντα. Ὅι δὲ ὑποτυχόντες ἔφασαν· «Ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦτό σε μᾶλλον θύομεν· ἐκείνους γὰρ ἐγείρων ἡμᾶς οὐκ ἐᾷς κλέπτειν.» Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ταῦτα μάλιστα τοῖς πονηροῖς ἠναντίωται ἅτινα τῶν χρηστῶν ἐστιν εὐεργετήματα.

(variant version from Chambry's first edition)

Κλέπται καὶ ἀλεκτρυών

Κλέπται εἴς τινα εἰσελθόντες οἰκίαν οὐδὲν εὗρον ὅτι μὴ ἀλεκτρυόνα, καὶ τοῦτον λαβόντες ἀπῄεσαν. Ὁ δὲ μέλλων ὑπ᾿ αὐτῶν θύεσθαι ἐδεῖτο ὡς ἂν αὐτὸν ἀπολύσωσι, λέγων χρήσιμος εἶναι τοῖς ἀνθρώποις νυκτὸς αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ἔργα ἐγείρων. Οἱ δὲ ἔφασαν· Αλλὰ διὰ τοῦτό σε μᾶλλον θύομεν· ἐκείνους γὰρ ἐγείρων κλέπτειν ἡμᾶς οὐκ ἐᾷς.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι ταῦτα μάλιστα τοῖς πονηροῖς ἐναντιοῦται ἃ τοῖς χρηστοῖς ἐστιν εὐεργετήματα.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Κάτι κλέφτες μπήκαν σε ένα σπίτι κ δέν βρήκαν τίποτε άλλο να κλέψουν, πήραν μόνο έναν κόκκορα. Ετοιμάζονταν να τον θυσιάσουν (σφάζοντάςτον). Ο κόκκορας τους παρακαλούσε: μή με θυσιάσετε, είμαι καλό κ χρήσιμο πουλί, φωνάζω τη νύχτα για να ξυπνάω τους ανθρώπους για να πάνε στις δουλειέςτους. - Για καλό μας το λές αυτό; απάντησε ένας κλέφτης• ίσα ίσα, όταν ερχόμαστε στα σπίτια για να κλέψουμε, εσύ με τις φωνέςσου ειδοποιείς τους κατοίκους κ δυσκολεύεις τη δουλειάμας! Γι' αυτό έχουμε ακόμη έναν λόγο να σε θυσιάσουμε!
(Ό,τι είναι καλό για τους καλούς, είναι κακό για τους κακούς).