Αισώπου Μύθοι/Ημίονος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηἩμίονοςἩμίονός τις ἐκ κριθῆς παχυνθεῖσα ἀνεσκίρτησε καθ᾿ ἑαυτὴν βοῶσα· Πατήρ μού ἐστιν ἵππος ὁ ταχυδρόμος, κἀγὼ δὲ αὐτῷ ὅλη ἀφωμοιώθην. Καὶ δὴ ἐν μιᾷ ἀνάγκης ἐπελθούσης, ἠναγκάζετο ἡ ἡμίονος τρέχειν. Ὡς δὲ τοῦ δρόμου ἐπέπαυτο, σκυθρωπάζουσα πατρὸς τοῦ ὄνου εὐθὺς ἀνεμνήσθη. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι δεῖ, κἂν ὁ χρόνος ἐνέγκῃ τινὰ εἰς δόξαν, τῆς ἑαυτοῦ ἀρχῆς μὴ ἐπιλαθέσθαι· ἀβέβαιος γάρ ἐστιν ὁ βίος οὗτος.

(variant version from Chambry's first edition)

Ἡμίονος

Ἡμίονός τις ἐκ κριθῆς παχυνθεῖσα ἀνεσκίρτα τε καὶ ἐβόα καθ᾿ ἑαυτήν· Πατήρ μοι ὑπάρχει ἵππος ὁ ταχυδρόμος, ὃν ἐγὼ ὅλη διόλου ἀπεμιμήθην. Καὶ δὴ ἐν μιᾷ ἠναγκάζετο τρέχειν ἡ ἡμίονος. Ὡς δὲ τοῦ δρόμου ἐπαύσατο, σκυθρωπάσασα τοῦ πατρὸς ὄνου αὐτῆς εὐθὺς ὑπανεμνήσθη.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι, εἰ καὶ ὁ χρόνος ἐνέγκοι τινὰ εἰς δόξαν, οὐ δεῖ ἐπιλανθάνεσθαι τὴν τάξιν τοῦ οἰκείου γένους· ἀβέβαιος γάρ ἐστιν ὁ παρὼν βίος.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένα μουλάρι έφαγε κριθάρι κ πάχυνε, κ τότε άρχισε να περηφανεύεται: "πατέραςμου είναι το γρήγορο άλογο, κ εγώ είμαι όμοιος με εκείνον, κληρονόμησα όλες τις αρετές του πατέραμου".

Ήρθε όμως μιά περίσταση που το μουλάρι έπρεπε να τρέξει, αλλα δέν μπορούσε. Έκανε ό,τι μπορούσε, πάσχισε, λαχάνιασε, κ τότε είπε στον εαυτότου: "εντάξει, στα ψέματα το έλεγα. Γαϊδούρι ήταν ο πατέραςμου, όχι άλογο. Κ εγώ δέν πρόκειται ποτέ να τρέξω σάν άλογο".