Αισώπου Μύθοι/Ικτίνος χρεμετίζων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηἸκτῖνος χρεμετίζωνἸκτῖνος φωνὴν εἶχεν ἄλλην ὀξείαν. Ἴππου δὲ ἀκούσας καλῶς χρεμετίζοντος, μιμούμενος τὸν ἵππον καὶ συνεχῶς τοῦτο ποιῶν καὶ ταύτην μὴ καλῶς ἐκμαθών, καὶ τῆς ἰδίας φωνῆς ἐστέρηται, καὶ οὔτε τὴν τοῦ ἵππου ἔσχεν οὔτε τήν πρώτην.
Ὅτι οἱ εὐτελεῖς καὶ φθονεροὶ ζηλοῦντες τοῦ παρὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν καὶ τῶν κατὰ φύσιν στεροῦνται.

(variant version from Chambry's first edition)

Ἰκτῖνος χρεμετίζων

Ἰκτῖνος φωνὴν εἶχεν ἄλλην ὀξείαν.
Ἀκούσας δὲ εὖ χρεμετίζοντος ἵππου,
εὐθὺς αὐτίκα φωνὴν αὐτοῦ μιμεῖται,
ὅστις συνεχῶς τὴν φωνὴν ταύτην λέγων
οὐκ ἠδυνήθη τοῦ μαθεῖν ταύτην ὅλως·
χρεμετίζων γὰρ ὅμως οὐκ ἐδυνήθη
τὴν φωνὴν τὴν τοῦ ἵππου καταλαβέσθαι,
καὶ τῆς ἰδίας φωνῆς ἀπεστερήθη.
Ὅτι οἱ φθονεροὶ ζητοῦντες τὰ παρὰ τὴν φύσιν ὑστεροῦνται καὶ τῶν κατὰ φύσιν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Η φωνή του ικτίνου (πουλιού, βλέπε http://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9/%CE%99%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%8C%CF%86%CE%B9%CF%82) είναι μιά στριγγιά. Ακούγοντας ένας ικτίνος το χρεμέτισμα του αλόγου, το βρήκε πολύ μεγαλοπρεπές, αλλα σάν κάπου να έμοιαζε με τη δικήτου στριγγιά, κ πίστεψε οτι μπορεί να μιμηθεί το χρεμέτισμα του αλόγου κ στο εξής να έχει φωνή ίδια σάν το άλογο.

Προσπαθώντας όμως να μιμηθεί τη φωνή του αλόγου, δέν τα κατάφερε, κ την δικήτου τη φωνή χάλασε, δέν μπορούσε πιά ούτε να φωνάζει όπως φώναζε πρώτα κανονικά ώς ικτίνος.

Αυτή η ιστορία μοιάζει με του παιδιού που θαύμαζε τον ζογγλέρ στο τσίρκο κ πήγε να κάνει στο σπίτι τα ίδια κόλπα παίζοντας τα πιάτα στον αέρα, αλλα τα έσπασε.

Κάθε τί που κάποιος κάνει, δέν μπορεί ο καθένας να το μιμηθεί.