Αισώπου Μύθοι/Λέων και λύκος και αλώπηξ

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΛέων καὶ λύκος καὶ ἀλώπηξΛέων γηράσας ἐνόσει κατακεκλιμένος ἐν ἄντρῳ. Παρῆσαν δ᾿ ἐπισκεψόμενα τὸν βασιλέα, πλὴν ἀλώπεκος, τἄλλα τῶν ζώων. Ὁ τοίνυν λύκος λαβόνενος εὐκαιρίας κατηγόρει παρὰ τῷ λέοντι τῆς ἀλώπεκος, ἅτε δὴ παρ᾿ οὐδὲν τιθέμενης τὸν πάντων αὐτῶν κρατοῦντα, καὶ διὰ ταῦτα μηδ᾿ εἰς ἐπίσκεψιν ἀφιγμένης. Ἐν τοσούτῳ δὲ παρῆν καὶ ἡ ἀλώπηξ, καὶ τῶν τελευταίων ἠκροάσατο τοῦ λύκου ῥημάτων.Ὁ μὲν οὖν λέων κατ᾿ αὐτῆς ἐβρυχᾶτο. Ἡ δ᾿ ἀπολογίας καιρὸν αἰτήσασα· «Καὶ τίς σε, ἐφη, τῶν συνελθόντων τοσοῦτον ὠφέλησεν ὅσον ἐγώ, πανταχόσε περινοστήσασα, καὶ θεραπείαν ὑπὲρ σοῦ παρ᾿ ἰατρῶν ζητήσασα καὶ μαθοῦσα;» Τοῦ δὲ λέοντος εὐθὺς τὴν θεραπείαν εἰπεῖν κελεύσαντος, ἐκείνη φησίν· .«Εἰ λύκον ζῶντα ἐκδείρας τὴν αὐτοῦ δορὰν θερμὴν ἀμφιέσῃ.» Καὶ τοῦ λύκου αὐτίκα νεκροῦ κειμένου, ἡ ἀλώπηξ γελῶσα εἶπεν οὕτως· «Οὐ χρὴ τὸν δεσπότην πρὸς δυσμένειαν παρακινεῖν, ἀλλὰ πρὸς εὐμένειαν.» Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι ὁ καθ᾿ ἑτέρου μηχανώμενος καθ᾿ ἑαυτοῦ τὴν μηχανὴν περιτρέπει.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Το λιοντάρι γέρασε κ ξάπλωσε άρρωστο στο κρεββάτι. Τότε πήγαν όλα τα ζώα να επισκεφθούν το βασιλεάτους, εκτός απο την αλεπού. Τότε ο λύκος βρήκε ευκαιρία κ συκοφαντούσε την αλεπού στο λιοντάρι: "όλα τα άλλα ζώα, βλέπεις, ήρθαμε να σε επισκεφθούμε, γιατί σε νοιαζόμαστε. Μόνο η αλεπού, όπως βλέπεις, σε "γράφει" κανονικά! Γιατί μόνο αυτή δέν ήρθε; Κι άν αρρώστησες, κι άν, ό μη γένοιτο, πεθάνεις, δέν της καίγεται καρφί! Μπορεί να το κάνει κ επίτηδες, για να δείξει οτι δέν σε λογαριάζει κ οτι είναι ανώτερήσου! Τόσο λοιπόν σέβεται τον βασιλιά όλων των ζώων!". Καθώς έλεγε τέτοια όμως ήρθε κ η αλεπού κ άκουσε πως ο λύκος την συκοφαντούσε. Το λιοντάρι σάν είδε την αλεπού θύμωσε κ της μούγκριζε. Η αλεπού είπε: "ξέρω πως έχεις λόγο να θυμώνεις, αλλα πρίν με καταδικάσεις, πρέπει, ώς δίκαιος βασιλιάς, να ακούσεις κ την απολογίαμου". Το λιοντάρι τότε της έδωσε το δικαίωμα να απολογηθεί, κ η αλεπού είπε: "και ποιός σε νοιάστηκε κ ποιός σε ωφέλησε τόσο πολύ όσο εγώ; Αμέσως μόλις έμαθα οτι αρρώστησες, άρχισα να γυρίζω όλη την οικουμένη για να ρωτήσω όλους τους σοφούς κ τους γιατρούς σχετικά με την ασθένειάσου κ να μάθω τί μπορεί να σε θεραπεύσει. Κ όντως βρήκα τη θεραπείασου". - "Άν βρήκες τη θεραπείαμου, ποιά είναι; κανένας άλλος δέν μπόρεσε να μου βρεί γιατρικό", είπε ο λύκος. - "Η σωστή θεραπεία στο νόσημάσου είναι να γδάρεις έναν λύκο ζωντανό κ το τομάριτου ζεστό να το φοράς", είπε η αλεπού. Αρπάζει αμέσως το λιοντάρι τον λύκο, τον γδέρνει κ φοράει το τομάριτου.
Ύστερα η αλεπού, βλέποντας το νεκρό γδαρμένο σώμα του λύκου, γέλασε κ είπε: "δέν πρέπει κανείς να παρακινεί το αφεντικότου εναντίον κανενός, αλλα μόνο σε ευεργεσίες να τον παρακινεί".