Αισώπου Μύθοι/Ερμής και Τειρεσίας

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Ἑρμῆς καὶ Τειρεσίας


Ἑρμῆς βουλόμενος τὴν Τειρεσίου μαντικὴν πειρᾶσαι εἰ ἀληθής ἐστι, κλέψας αὐτοῦ τοὺς βόας ἐξ ἀγροῦ, ἧκε πρὸς αὐτὸν εἰς ἄστυ, ὁμοιωθεὶς ἀνθρώπῳ, καὶ ἐπεξενώθη παρ’ αὐτῷ. Παραγγελθείσης δὲ τῷ Τειρεσίᾳ τῆς τοῦ ζεύγους ἀπωλείας, παραλαβὼν τὸν Ἑρμῆν, ἧκεν εἰς τὸ προαστεῖον, οἰωνόν τινα περὶ τῆς κλοπῆς σκεψόμενος, καὶ τούτῳ παρῄνει λέγειν ὅ τι ἂν θεάσηται ὄρνεον. Καὶ ὁ Ἑρμῆς τὸ μὲν πρῶτον θεασάμενος ἀετὸν ἐξ ἀριστερῶν ἐπὶ δεξιὰ παριπτάμενον, ἀπήγγειλεν αὐτῷ. Τοῦ δὲ εἰπόντος μὴ πρὸς αὐτοὺς τοῦτον εἶναι, ἐκ δευτέρου ἰδὼν κορώνην ἐπί τινος δένδρου καθημένην, καὶ ποτὲ μὲν ἄνω βλέπουσαν, ποτὲ δὲ εἰς γῆν κύπτουσαν, ἐδήλωσεν αὐτῷ. Ὁ δὲ ὑποτυχὼν ἔφη· «Ἀλλ’ αὕτη γε ἡ κορώνη διόμνυται τόν τε Οὐρανὸν καὶ τὴν Γῆν ὅτι, ἂν σὺ θέλῃς, τοὺς ἐμαυτοῦ βόας ἀπολήψομαι.»

Τούτῳ τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τις πρὸς ἄνδρα κλέπτην.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο θεός Ερμής για να δοκιμάσει τον μάντη Τειρεσία έκανε το εξής τέχνασμα: Έκλεψε τα βόδια του Τειρεσία στην εξοχή, και ύστερα πήρε μορφή ανθρώπου και πήγε στο σπίτι του Τειρεσία στην πόλη και έγινε φιλοξενούμενος του. Έτσι λοιπόν ο Ερμής σαν απλός άνθρωπος έγινε φιλοξενούμενος του Τειρεσία. Εκεί που καθόταν, σαν απλός άνθρωπος, μαζί με τον Τειρεσία, έρχονται από την εξοχή και λένε στον Τειρεσία «κάποιος ή κάποιοι έκλεψαν τα βόδιασου». Λέει τότε ο Τειρεσίας: «Πάμε στην εξοχή να μαντέψουμε παρατηρώντας τους οιωνούς. Ξένε μου, αν θέλεις έλα κι εσύ μαζί μου, εσύ θα μου λές τι βλέπεις και εγώ θα ερμηνεύω, για να μαντέψουμε ποιος έκλεψε τα βόδια». Βγήκανε λοιπόν στην εξοχή. Ρωτάει ο Τειρεσίας: «Πες μου, ξένε μου, τί πουλιά βλέπεις, τί σημάδια;» - «Βλέπω έναν αετό», λέει ο Ερμής, «που πετάει από τα αριστερά προς τα δεξιά» -"«Αυτό άσ’το, δέν είναι για εμάς.» Είπε και μερικά ακόμη πουλιά που έβλεπε ο Ερμής, και ο Τειρεσίας του έλεγε: Αυτό δέν είναι για εμάς. Έπειτα ο Ερμής είπε: «Βλέπω μία κουρούνα, κάθεται πάνω σε ένα κλαδί και κοιτάζει μια πάνω και μια κάτω». «Ά, ναι», λέει τότε ο Τειρεσίας, «Αυτή η κουρούνα ορκίζεται στον ουρανό και στη γη ότι θα βρώ τα χαμένα βόδια μου αν αυτό είναι το θέλημά σου!».