Αισώπου Μύθοι/Ελάτη και βάτος

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἘλάτη καὶ βάτοςἬριζον πρὸς ἀλλήλας ἐλάτη καὶ βάτος. Ἡ δὲ ἐλάτη ἑαυτὴν ἐπαινοῦσα ἔφη ὅτι "καλή εἰμι καὶ εὐμήκης καὶ ὑψηλὴ καὶ χρησιμεύω εἰς ναῶν στέγη καὶ εἰς πλοῖα· καὶ πῶς ἐμοὶ συγκρίνῃ;" Ἡ δὲ βάτος εἶπεν· "Εἰ μνησθῇς τῶν πελέκεων καὶ τῶν πριόνων τῶν σε κοπτόντων, βάτος γενέσθαι καὶ σὺ μᾶλλον θελήσεις."

Ὅτι οὐ δεῖ ἐν βίῳ ὄντας ἐπαίρεσθαι ἐν τῇ δόξῃ· τῶν γὰρ εὐτελῶν ἀκίνδυνός ἐστιν ὁ βίος.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Το έλατο με τον βάτο συνερίζονταν, κ το έλατο έλεγε καυχώμενο: "εγώ είμαι το πιό όμορφο δέντρο, ολόισιο, ψηλό, μεγαλοπρεπές, κ το πιό χρήσιμο: απο εμένα φτιάχνουν τις στέγες των ναών καθώς κ τα καλύτερα πλοία• μπορείς εσύ να συγκριθείς κάν μαζίμου;

Ο βάτος απάντησε: "άν σκεφθείς τα πελέκια κ τα πριόνια που σε κόβουν, θα προτιμήσεις κι εσύ βάτος να γίνεις!".