Αισώπου Μύθοι/Νέος άσωτος και χελιδών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Νέος ἄσωτος καὶ χελιδών


Νέος ἄσωτος καταφαγὼν τὰ πατρῷα, ἱματίου αὐτῷ μόνου περιλειφθέντος, ὡς ἐθεάσατο χελιδόνα παρὰ καιρὸν ἐλθοῦσαν, οἰόμενος ἤδη θέρος εἶναι, ὡς μηκέτι δεόμενος τοῦ ἱματίου, καὶ τοῦτο φέρων ἀπημπόλησεν. Ὕστερον δὲ χειμῶνος ἐπιλανόντος καὶ σφοδροῦ τοῦ κρύους γενομένου, περιιών, ἐπειδὴ εἶδε τὴν χελιδόνα νεκρὰν ἐρριγωμένην, ἔφη πρὸς αὐτήν· «Ὦ αὕτη, σὺ κἀμὲ καὶ σὲ ἀπώλεσας.»

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πάντα τὰ παρὰ καιρὸν δρώμενα ἐπισφαλῆ τυγχάνουσιν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας άσωτος νέος έφαγε όλη την πατρική του περιουσία και του είχε μείνει μόνο το πανωφόρι του. Τότε είδε ένα χελιδόνι που ήρθε πριν από τον καιρό του και νόμισε ότι ήρθε η άνοιξη. Τότε πήγε πούλησε και το πανωφόρι του. Ύστερα από λίγο έπιασε σφοδρός χειμώνας, και ο νέος, εκεί που υπέφερε και τουρτούριζε, είδε το χελιδόνι νεκρό. Και λέει: «Αχ εσύ χαζό χελιδόνι, με το που ήρθες εδώ προτού να τελειώσει ο χειμώνας, και εμένα κατέστρεψες και τον εαυτό σου!»