Αισώπου Μύθοι/Νέος άσωτος και χελιδών

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΝέος ἄσωτος καὶ χελιδώνΝέος ἄσωτος καταφαγὼν τὰ πατρῷα, ἱματίου αὐτῷ μόνου περιλειφθέντος, ὡς ἐθεάσατο χελιδόνα παρὰ καιρὸν ἐλθοῦσαν, οἰόμενος ἤδη θέρος εἶναι, ὡς μηκέτι δεόμενος τοῦ ἱματίου, καὶ τοῦτο φέρων ἀπημπόλησεν. Ὕστερον δὲ χειμῶνος ἐπιλαβόντος καὶ σφοδροῦ τοῦ κρύους γενομένου, περιιών, ἐπειδὴ εἶδε τὴν χελιδόνα νεκρὰν ἐῤῥιγωμένην, ἔφη πρὸς αὐτήν· Ὦ αὕτη, σὺ κἀμὲ καὶ σὲ ἀπώλεσας. Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πάντα τὰ παρὰ καιρὸν δρώμενα ἐπισφαλῆ τυγχάνουσιν.

(variant version from Chambry's first edition)

Νέος ἄσωτος καὶ χελιδών

Νέος ἄσωτος καταφαγὼν τὰ πατρῷα, ἱματίου μόνου καταλειφθέντος αὐτῷ, εἶδε χελιδόνα παρὰ καιρὸν ἐλθοῦσαν καὶ θέρος εἶναι νομίσας, μηκέτι δεόμενος τοῦ ἱματίου, τοῦτο φέρων ἐπώλησε. Μετὰ μικρὸν δὲ χειμῶνος καὶ ψύχους σφοδροῦ γενομένου, ἐπειδὴ εἶδε τὴν χελιδόνα φερομένην ὑπὸ τῶν ὑδάτων νεκράν, ἔφη· Ὦ αὕτη, σὺ κἀμὲ καὶ σεαυτὴν ἀπώλεσας.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πᾶν τὸ παρὰ καιρὸν πραττόμενον ἐπικίνδυνόν ἐστι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας άσωτος νέος έφαγε όλη την πατρικήτου περιουσία κ του είχε μείνει μόνο το πανωφόριτου. Τότε είδε ένα χελιδόνι που ήρθε πρίν απο τον καιρότου, κ νόμισε οτι ήρθε η άνοιξη. Τότε πήγε πούλησε κ το πανωφόριτου. Ύστερα απο λίγο έπιασε σφοδρός χειμώνας, κ ο νέος, εκεί που υπέφερε κ τουρτούριζε, είδε το χελιδόνι νεκρό. Κ λέει: άχ εσύ χαζό χελιδόνι, με το που ήρθες εδώ προτού να τελειώσει ο χειμώνας, κ εμένα κατέστρεψες κ τον εαυτόσου!