Αισώπου Μύθοι/Γεωργός και όφις τον παίδα αυτού αποκτείνας

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Γεωργὸς καὶ ὄφις τὸν παῖδα αὐτοῦ ἀποκτείναςΓεωργοῦ παῖδα ὄφις ἑρπύσας ἀπέκτεινεν. Ὁ δὲ ἐπὶ τούτῳ δεινοπαθήσας πέλεκυν ἀνέλαβε καὶ παραγενόμενος εἰς τὸν φωλεὸν αὐτοῦ εἱστήκει παρατηρούμενος, ὅπως, ἂν ἐξίῃ, εὐθέως αὐτὸν πατάξῃ. Παρακύψαντος δὲ τοῦ ὄφεως, κατενεγκὼν τὸν πέλεκυν, τοῦ μὲν διήμαρτε, τὴν δὲ παρακειμένην πέτραν διέκοψεν. Εὐλαβηθεὶς δὲ ὕστερον παρεκάλει αὐτὸν ὅπως αὐτῷ διαλλαγῇ. Ὁ δὲ εἶπεν· " Ἀλλ' οὔτε ἐγὼ δύναμαί σοι εὐνοῆσαι, ὁρῶν τὴν κεχαραγμένην πέτραν, οὔτε σὺ ἐμοὶ ἀποβλέπων εἰς τὸν τοῦ παιδὸς τάφον."

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι αἱ μεγάλαι ἔχθραι οὐ ῥᾳδίως τὰς καταλλαγὰς ἔχουσι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

(Απο μιά λεπτομερέστερη εκδοχή του μύθου): Σε ενός ανθρώπου την αυλόπορτα κοντά φώλιασε ένα φίδι, μιά φορά δάγκασε τον μικρό γιό του νοικοκύρη κ το παιδί πέθανε. Ο άνθρωπος, ζητώντας εκδίκηση, παραφύλαξε κοντά στη φωλιά του φιδιού κ σάν το είδε να βγαίνει, το χτύπησε με ένα τσεκούρι, αλλα δέν κατάφερε να το σκοτώσει, μόνο του έκοψε την ουρά, αλλα το φίδι επέζησε.

Πέρασε καιρός κ ο άνθρωπος αντιλήφθηκε οτι δέν θα κατάφερνε να σκοτώσει το φίδι, γι' αυτό έβαλε στου φιδιού την τρύπα κοντά ψωμί κ αλάτι ώς προσφορά σε ένδειξη οτι ζητά να συνδιαλλαγεί, να κλείσει ειρήνη με το φίδι. Το φίδι είδε το ψωμί κ το αλάτι κ κατάλαβε το νόημα της χειρονομίας, οτι ο άνθρωπος ζητά να συνδιαλλαγεί. Κ είπε το φίδι στον εαυτότου: "εσύ ζητάς ειρήνη, αλλα δέν μπορεί να γίνει. Ακόμη κι άν δέν έβλεπες τον τάφο του παιδιούσου, ακόμη κι άν εγώ δέν έβλεπα την χαρακιά που έμεινε στην πέτρα απο το τσεκούρι καθώς με χτυπούσες όταν μου έκοψες την ουρά, πάλι όποτε με ξαναδείς θα θυμηθείς οτι σου σκότωσα το παιδί, κι εγώ θα θυμηθώ οτι μου έκοψες την ουρά".