Αισώπου Μύθοι/Αηδών και ιέραξ

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση



Ἀηδὼν καὶ ἱέραξ



Ἀηδὼν ἐπί τινος ὑψηλῆς δρυὸς καθημένη κατὰ τὸ σύνηθες ᾖδεν. Ἰέραξ δὲ αὐτὴν θεασάμενος, ὡς ἠπόρει τροφῆς, ἐπιπτὰς συνέλαβεν. Ἡ δὲ μέλλουσα ἀναιρεῖσθαι ἐδέετο αὐτοῦ μεθεῖναι αὐτήν, λέγουσα ὡς οὐχ ἱκανή ἐστιν ἱέρακος αὐτὴ γαστέρα πληρῶσαι: δεῖ δὲ αὐτόν, εἰ τροφῆς ἀπορεῖ, ἐπὶ τὰ μείζονα τῶν ὀρνέων τρέπεσθαι. Καὶ ὅς ὑποτυχὼν εἶπεν: "Ἀλλ' ἔγωγε ἀπόπληκτος ἂν εἴην, εἰ τὴν ἐν χερσὶν ἑτοίμην βορὰν παρεὶς τὰ μηδέπω φαινόμενα διώκοιμι."

Οὕτος καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀλόγιστοί εἰσιν οἷ δι' ἐλπίδα μειζόνων [πραγμάτων] τὰ ἐν χερσὶν ὄντα προΐενται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένα αηδόνι καθόταν πάνω σε ένα ψηλό δέντρο κ κελαηδούσε, καθώς συνηθίζουν τα αηδόνια. Βλέπει ένα γεράκι, που δέν είχε τίποτε άλλο να φάει, πάει κ πιάνει το αηδόνι. Το αηδόνι παρακαλούσε: άσεμε να ζήσω, βλέπεις είμαι τόσο μικρό πουλάκι, κ να με φάς δέν θα γεμίσει το στομάχισου. Πιάσε ένα άλλο, μεγαλύτερο πουλί, με εκείνο θα χορτάσεις. Λέει το γεράκι: θα ήμουν πολύ κορόιδο άν άφηνα την έτοιμη τροφή να γυρεύω άλλα θηράματα που δέν τα έχω δεί!