Αισώπου Μύθοι/Αηδών και ιέραξ

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἈηδὼν καὶ ἱέραξἈηδὼν ἐπί τινος ὑψηλῆς δρυὸς καθημένη κατὰ τὸ σύνηθες ᾖδεν. Ἰέραξ δὲ αὐτὴν θεασάμενος, ὡς ἠπόρει τροφῆς, ἐπιπτὰς συνέλαβεν. Ἡ δὲ μέλλουσα ἀναιρεῖσθαι ἐδέετο αὐτοῦ μεθεῖναι αὐτήν, λέγουσα ὡς οὐχ ἱκανή ἐστιν ἱέρακος αὐτὴ γαστέρα πληρῶσαι: δεῖ δὲ αὐτόν, εἰ τροφῆς ἀπορεῖ, ἐπὶ τὰ μείζονα τῶν ὀρνέων τρέπεσθαι. Καὶ ὅς ὑποτυχὼν εἶπεν: "Ἀλλ' ἔγωγε ἀπόπληκτος ἂν εἴην, εἰ τὴν ἐν χερσὶν ἑτοίμην βορὰν παρεὶς τὰ μηδέπω φαινόμενα διώκοιμι."

Οὕτος καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀλόγιστοί εἰσιν οἷ δι' ἐλπίδα μειζόνων [πραγμάτων] τὰ ἐν χερσὶν ὄντα προΐενται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένα αηδόνι καθόταν πάνω σε ένα ψηλό δέντρο κ κελαηδούσε, καθώς συνηθίζουν τα αηδόνια. Βλέπει ένα γεράκι, που δέν είχε τίποτε άλλο να φάει, πάει κ πιάνει το αηδόνι. Το αηδόνι παρακαλούσε: άσεμε να ζήσω, βλέπεις είμαι τόσο μικρό πουλάκι, κ να με φάς δέν θα γεμίσει το στομάχισου. Πιάσε ένα άλλο, μεγαλύτερο πουλί, με εκείνο θα χορτάσεις. Λέει το γεράκι: θα ήμουν πολύ κορόιδο άν άφηνα την έτοιμη τροφή να γυρεύω άλλα θηράματα που δέν τα έχω δεί!