Αισώπου Μύθοι/Ανήρ φέναξ

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἈνὴρ φέναξἈνὴρ πένης νοσῶν ηὔξατο τοῖς θεοῖς λέγων ὅτι ἐὰν ὑγιάνω, ἑκατὸν βόας προσάξω ὑμῖν εἰς θυσίαν. Οἱ δὲ πειράζειν αὐτὸν βουλόμενοι ῥᾴδιον ὑγιῆ αὐτὸν ἀποκατέστησαν. Ἐξαναστὰς οὖν ὁ ἄνθρωπος, ἐπειδὴ βοῶν ἠπόρει, στεατίνους ἑκατὸν ποιήσας βόας ἐπὶ τοῦ βωμοῦ κατέκαυσεν εἰπών· Ὦ δαίμονες, ἰδοῦ τὴν εὐχὴν ἀπετέλεσα. Οἱ δὲ θεοὶ βουλόμενοι αὐτὸν ἀνταμύνασθαι, ὄναρ ἐπιστάντες αὐτῷ εἶπον· Ἄπελθε εἰς τὸν αἰγιαλόν, εἰς τόνδε τὸν τόπον, καὶ εὑρήσεις ἐκεῖσε χρυσίου τάλαντα ἑκατόν. Ὁ δὲ, ἔξυπνος γενόμενος, μετὰ πολλῆς χαρᾶς κατῆλθεν εἰς τὸν ὑποδειχθέντα αὐτῷ τόπον δρομαῖος ψηλαφῶν τὸ χρυσίον. Περιπεσὼν δὲ ἐκεῖσε λῃσταῖς συνελήφθη ὑπ᾿ αὐτῶν. Ὁ δὲ παρεκάλει αὐτοὺς λέγων· Ἄφετέ με, καὶ ἐπιδώσω ὑμῖν χρυσίου χίλια τάλαντα. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οἱ ψευδεῖς τῶν ἀνθρώπων ἐχθραίνουσι τὸ θεῖον.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας φτωχός αρρώστησε κ υποσχέθηκε στους θεούς να προσφέρει εκατό βόδια ώς θυσία άν γίνει καλά. Οι θεοί για να τον δοκιμάσουν τον έκαναν γρήγορα καλά. Ο άνθρωπος, πού να βρεί εκατό βόδια, ούτε ένα βόδι δέν είχε, έφτιαξε εκατό μικροσκοπικά βοδάκια απο ζυμάρι κ τα πρόσφερε στη φωτιά ώς ολοκαυτώματα. Κ είπε: "ώ θεοί, το τάμαμου σας το έδωσα!". Οι θεοί αυτό το εξέλαβαν ώς ύβριν, κ του την ανταπέδωσαν ώς εξής: εμφανίσθηκαν στο όνειρότου κ του είπαν: στην ακρογειαλιά, στο τάδε σημείο, θα βρείς χίλιες αττικές δραχμές. Ο άνθρωπος ξύπνησε κ πήγε με χαρά σε εκείνο το μέρος στην ακρογειαλιά, δραχμές δέν βρήκε, αλλα εκεί πειρατές τον βρήκανε κ τον πήραν να τον πουλήσουν δούλο. Εκείνος τους είπε: αφήστεμε ελεύθερο, κ θα σας δώσω εκατό τάλαντα χρυσού (ένα τάλαντο ήταν την εποχή εκείνη το μέσο ετήσιο εισόδημα ενός ανθρώπου, ενώ μία αττική δραχμή ήταν ένα μέσο μεροκάματο). Οι ληστές (πειρατές) δέν τον πίστεψαν, τον πούλησαν δούλο για χίλιες αττικές δραχμές. Κ έτσι οι θεοί βγήκαν αληθινοί κ όχι ψεύτες που είπαν "εκεί θα βρείς χίλιες αττικές δραχμές" - όσο αλήθεια είπε κ ο ίδιος «σας έδωσα το τάμα τα εκατό βόδια».

(Μετέφρασα απο μιά πληρέστερη κ ορθότερη εκδοχή που βρίσκεται στο https://play.google.com/store/books/details?id=jckYAAAAYAAJ&rdid=book-jckYAAAAYAAJ&rdot=1)