Αισώπου Μύθοι/Ποιμήν παίζων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


(variant version from Chambry's first edition)


Ποιμὴν παίζωνΚαὶ που παιδίον ποίμνια νέμον ἐφ᾿ ὑψηλοῦ τόπου ἱστάμενον πολλάκις ἀνέκραγε· Βοηθεῖτέ μοι, λύκοι. Οἱ δὲ ἀγρότεροι τρέχοντες ἐν τῇ ποίμνῃ τοῦτον ηὕρισκον μηδαμῶς ἀληθεύοντα. Τοῦτο δὲ πολλάκις τοῦ παιδὸς πραξαμένου, οἱ τοιοῦτοι συνήρχοντο καὶ ἀεὶ ψεῦδος εὑρίσκοντες ἀπήρχοντο. Μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ λύκου προσελθόντος, ὁ παῖς ἐβόα· Ὁ λύκος, δεῦτε. Ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἐπίστευεν οὐδ᾿ ἀπήρχετο βοηθῆσαι, ὁ λύκος ἀδείας λαβόμενος, εὐκόλως τὴν ποίμνην πᾶσαν διέφθειρεν.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι τοσοῦτον οὐκ ὠφελεῖ τινα τὸ μὴ λαλεῖν τὰ ἀληθῆ ὅσον δεῖ φοβεῖσθαι μήπως ἐκ τούτου οὐδὲ τὰ ἀληθῆ λέγων εἰσακούσθῃ.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο μύθος αυτός έχει γίνει πασίγνωστη παροιμία στα Αγγλικά.
Ένα παιδί έβοσκε τα ζώατου κ τα μάντριζε σε ένα λοφάκι, κ έκανε φάρσα φωνάζοντας "βοήθεια, λύκοι ήρθανε!". Οι βοσκοί απο την πεδιάδα τρέχανε να βοηθήσουνε κ βρίσκανε οτι είναι ένα κακόγουστο αστείο. Το παιδί έκανε αρκετές φορές αυτό το αστείο.
Ύστερα συνέβη πραγματικά να'ρθούνε λύκοι στο κοπάδιτου, κ το παιδί φώναζε: βοήθεια! ήρθανε λύκοι! Αλλα κανείς δέν πήγε να βοηθήσει, μόνο θυμώσανε λέγοντας: "πάλι αυτό το ηλίθιο αστείο;", κ οι λύκοι κατέστρεψαν όλο το κοπάδι.
Άν λές πάντα την αλήθεια, έχεις αυτήν τη μεγάλη ανταμοιβή: πάντα σε πιστεύουνε.