Αισώπου Μύθοι/Ταών και γέρανος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


[...]

(variant version from Chambry's first edition)


Ταὼς καὶ γέρανοςἪριζεν εὐφυεῖ γεράνῳ ταὼς χρυσόπτερος, σκώπτουσα τὴν χροιὰν τῆς γεράνου. Ἡ δὲ ἔφη· Ἀλλ᾿ ἐγὼ ἄστρων ἐγγὺς ἵπταμαι καὶ φωνῶ· σὺ δὲ, ὡς ἀλέκτωρ, χαμαὶ πτερύσσῃ οὐδ᾿ ἄνω φαίνῃ.
Ὅτι κρεῖσσον περίβλεπτόν τινα εἶναι σὺν πενιχρᾷ ἐσθῆτι ἢ ζῆν ἀδόξως σὺν πλουσίᾳ ἐσθῆτι.

(variant version from Chambry's first edition)


Ταὼς καὶ γέρανοςΤαὼν δέ ποτε γεράνου κατεγέλα,
ἐκκωμῳδοῦσα τὴν χροιὰν τοῦ ὀρνέου,
λέγουσα πολλοὺς μυκτηρισμοὺς ἀθέσμους,
ὡς αὐτὴ χρυσὸν καὶ πορφύραν φοροῦσα,
ὥσπερ τις ἄναξ οὖσα, φησί, τυγχάνω.
Ὁ δὲ πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα οὕτως λέγει·
Ἀλλ᾿ ἐγὼ φωνῶ ἔγγιστα τῶν ἀστέρων,
καὶ εἰς οὐρανῶν ἀνίπταμαι τὰ ὕψη·
σὺ δ᾿, ὡς ἀλέκτωρ, κάτωθεν βηματίζεις
μετὰ ὀρνίθων καὶ τῶν ἀλεκτορίδων.
Ὅτι κρεῖσσόν ἐστι περίβλεπτόν τινα εἶναι ἐν πενιχρᾷ ἐσθῆτι ἢ ζῆν ἀδόξως ἐν πλούτῳ γαυρούμενον.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένα παγώνι κορόιδευε τον γερανό (πουλί), γιατί ο γερανός είναι μονόχρωμος, γκρίζος ή σκούρο καφετίς, με άχαρο κ σκέτο ένα χρώμα. Ενώ εγώ, έλεγε το παγώνι, ντύνομαι σάν βασιλιάς με χρυσά κ πορφυρά κ πολυποίκιλα ενδύματα.
Εντάξει, απάντησε ο γερανός, αλλα εγώ πετάω κοντά στα άστρα, κ η φωνήμου ακούγεται ώς τη γή, κ όλοι με θαυμάζουν όταν πετώ. Ενώ εσύ μόνο περπατάς στη γή σάν τις κότες. Απο ψηλά ούτε κάν φαίνεσαι.
Ο μύθος ήθελε να πεί για τους ανθρώπους που ντύνονται όμορφα ή γενικώς έχουν μεγαλοπρεπή εμφάνιση, σε σχέση με εκείνους που στο ντύσιμο κ στην εμφάνιση δέν λένε πολλά, κ ωστόσο έχουν αρετή κ αξία.