Αισώπου Μύθοι/Κορώνη και κόραξ

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚορώνη καὶ κόραξΚορώνη φθονήσασα κόρακι ἐπὶ τῷ διὰ οἰωνῶν μαντεύεσθαι ἀνθρώποις καὶ τὸ μέλλον προφαίνειν καὶ διὰ τοῦτο ὑπ᾿ αὐτῶν μαρτυρεῖσθαι, ἐβουλήθη τῶν αὐτῶν ἐφικέσθαι· καὶ δὴ θεασαμένη τινὰς ὁδοιπόρους παριόντας ἧκεν ἐπί τινος δένδρου, καὶ στᾶσα μεγάλα ἐκεκράγει. Τῶν δὲ πρὸς τὴν φωνὴν ἐπιστραφέντων καὶ καταπλαγέντων, εἷς τις ὑποτυχὼν ἔφη· «Ἀλλ᾿ ἀπίωμεν, ὦ φίλοι· κορώνη γάρ ἐστιν, ἥτις κεκραγυῖα οἰωνὸν οὐκ ἔχει.» Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ τοῖς κρείττοσιν ἀνθαμιλλώμενοι πρὸς τῷ τῶν ἴσων μὴ ἐφικέσθαι, καὶ γέλωτα ὀφλισκάνουσιν.

(variant version from Chambry's first edition)

Κορώνη καὶ κόραξ

Κορώνη φθονήσασα κόρακι ἐπὶ τῷ δι᾿ οἰωνῶν τοῖς ἀνθρώποις μαντεύεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο μαρτυρουμένῳ ὡς προλέγοντι τὸ μέλλον, θεασαμένη τινὰς ὁδοιπόρους παριόντας, ἧκεν επί τι δένδρον καὶ στᾶσα μεγάλως ἔκραξεν. Τῶν δὲ πρὸς τὴν φωνὴν ἐπιστραφέντων καὶ καταπλαγέντων, ὑποτυχών τις ἔφη· Ἀπίωμεν, ὦ οὗτοι· κορώνη γάρ ἐστιν, ἥτις κέκραγε καὶ οἰωνισμὸν οὐκ ἔχει.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ τοῖς κρείττοσιν ἁμιλλώμενοι, πρὸς τῷ τῶν ἴσων μὴ ἐφικέσθαι καὶ γέλωτα ὀφλισκάνουσι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Η κουρούνα μοιάζει με τον κόρακα. Στη ρωμαίικη δϊάλεκτο της Ουκρανίας η λέξη "κουρώνα" σημαίνει καί την κουρούνα καί τον κόρακα. Ωστόσο, του κόρακα το κράξιμο οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν για σημάδι μεγάλου κακού, ενώ η κουρούνα είχε για αυτούς τόσο μικρή σημασία που δέν την πιάνανε για μαντικό σημάδι.
Μιά κουρούνα ζήλεψε γιατί οι άνθρωποι να δίνουν μεγάλη προσοχή στον κόρακα κ όχι σε αυτήν, την κουρούνα. Έτσι, μιά κουρούνα κάθισε σε ένα δέντρο κοντά σε ένα δρόμο, κ όταν περνούσαν απο εκεί κάποιοι οδοιπόροι, φώναξε με όλητης τη δύναμη. Οι άνθρωποι τρόμαξαν, νόμισαν οτι είναι κοράκου κραυγή κ φοβήθηκαν. Κάποιος όμως πλησίασε, παρατήρησε κ είπε: Μή φοβάστε, παιδιά, δέν είναι κόρακας, κουρούνα είναι, δέν πιάνεται για σημάδι.