Αισώπου Μύθοι/Δρύες και Ζεύς

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Δρύες καὶ Ζεὺς


Αἱ δρύες κατεμέμφοντο τοῦ Διὸς λέγουσαι ὅτι «μάτην παρήχθημεν ἐν τῷ βίῳ· ὑπὲρ πάντα γὰρ τὰ φυτὰ βιαίως τὴν τομὴν ὑφιστάμεθα.» Καὶ ὁ Ζεύς· «Ὑμεῖς αὐταὶ αἴτιοι τῆς τοιαύτης ἑαυταῖς καθεστήκατε συμφορᾶς· εἰ μὴ γὰρ τοὺς στειλειοὺς ἐγεννᾶτε, καὶ πρὸς τεκτονικὴν καὶ γεωργικὴν χρήσιμοι ἦτε, οὐκ ἂν πέλεκυς ὑμᾶς ἐξέκοπτεν.»

Αἴτιοί τινες ἑαυτοῖς τῶν κακῶν καταστάντες τὴν μέμψιν ἀφρόνως τιθέασι τῷ θεῷ.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Τα δέντρα κατέκριναν τον Δία με παράπονο λέγοντας οτι «Mάταια ήρθαμε στον κόσμο, περισσότερο απο όλα τα πλάσματα δεχόμαστε βία απο τα πελέκια των ανθρώπων». Ο Δίας τότε απάντησε: «Δεν φταίω εγώ σ' αυτό· αν δεν προσφέρατε τόση χρησιμότητα στις οικοδομές, στη ναυπηγική και σε όλες τις τέχνες και αν εσείς τα ίδια δεν δίνατε τα στειλιάρια των τσεκουριών με τα οποία σας κόβουν, δεν θα υφίσταστε τη βία.»