Αισώπου Μύθοι/Γεωργού παίδες στασιάζοντες

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Γεωργοῦ παῖδες στασιάζοντεςΓεωργοῦ παῖδες ἐστασίαζον. Ὁ δὲ, ὡς πολλὰ παραινῶν οὐκ ἠδύνατο πεῖσαι αὐτοὺς λόγοις μεταβάλλεσθαι, ἔγνω δεῖν διὰ πράγματος τοῦτο πρᾶξαι, καὶ παρῄνεσεν αὐτοῖς ῥάβδων δέσμην κομίσαι. Τῶν δὲ τὸ προσταχθὲν ποιησάντων, τὸ μὲν πρῶτον δοὺς αὐτοῖς ἀθρόας τὰς ῥάβδους ἐκέλευσε κατεάσσειν. Ἐπειδὴ δὲ κατὰ πᾶν βιαζόμενοι οὐκ ἠδύναντο, ἐκ δευτέρου λύσας τὴν δέσμην, ἀνὰ μίαν αὐτοῖς ῥάβδον ἐδίδου. Τῶν δὲ ῥᾳδίως κατακλώντων, ἔφη· " Ἀτὰρ οὖν καὶ ὑμεῖς, ὦ παῖδες, ἐὰν μὲν ὁμοφρονῆτε, ἀχείρωτοι τοῖς ἐχθροῖς ἔσεσθε· ἐὰν δὲ στασιάζητε, εὐάλωτοι".

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι τοσοῦτον ἰσχυροτέρα ἐστὶν ἡ ὁμόνοια ὅσον εὐκαταγώνιστος ἡ στάσις.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας γεωργός είχε πολλά παιδιά, αλλα ήταν δυστυχισμένος γιατί τα παιδιά μάλωναν μεταξύτους κ με τον πατέρατους, δέν μπορούσαν σε τίποτε να συνεργασθούν, να αλληλοβοηθηθούν. Ο πατέρας τους έλεγε πολλά για να τους μονοιάσει, δέν ακούγανε. Τότε τους είπε: φέρτεμου ο καθέναςσας ένα ραβδί. Πήγανε κ του φέρανε. Ο πατέρας έδεσε μαζί όλα τα ραβδιά σε μιά δέσμη, κ τους είπε: "ποιός απο σάς μπορεί να σπάσει αυτήν τη δέσμη;" Όλα τα παιδιά προσπάθησαν, κανένας δέν μπόρεσε να σπάσει τη δέσμη. Έπειτα ο πατέρας έλυσε τη δέσμη κ είπε: μπορεί ο καθέναςσας να σπάσει ένα ραβδί; Τα παιδιά πιάσανε τα ραβδιά ένα ένα τα έσπασαν με ευκολία.

Τότε ο πατέρας είπε: "Όπως σπάσατε αυτά τα ραβδιά, τόσο εύκολα θα σας τσακίσουν οι εχθροίμας άν είστε χωριστά ο καθένας κ μαλώνετε μεταξύσας. Άν όμως έχετε ομόνοια, κανείς δέν θα μπορέσει να σας βλάψει, όπως κανέναςσας δέν μπόρεσε να σπάσει όλα τα ραβδιά μαζί".

Έτσι τα παιδιά κατάλαβαν τη σημασία της ομόνοιας.