Αισώπου Μύθοι/Κύων και μάγειρος

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚύων καὶ μάγειροςΚύων εἰσπηδήσας εἰς μαγειρεῖον καὶ, τοῦ μαγείρου ἀσχολουμένου, καρδίαν ἁρπάσας, ἔφυγεν. Ὁ δὲ μάγειρος ἐπιστραφείς, ὡς εἶδεν αὐτὸν φεύγοντα, εῖπεν· «Ὦ οὗτος, ἴσθι ὡς, ὅπουπερ ἂν ᾖς, φυλάξομαί σε· οὐ γὰρ ἀπ᾿ ἐμοῦ καρδίαν εἴληφας, ἀλλ᾿ ἐμοὶ καρδίαν ἔδωκας.» Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πολλάκις τὰ παθήματα τοῖς ἀνθρώποις μαθήματα γίνονται.

(This version was the primary selection in Chambry's first edition)
Κύων καὶ μάγειρος

Κύων εἴς τι μαγειρεῖον εἰσελθών, τοῦ μαγείρου ἀσχοληθέντος, καρδίαν ἁρπάσας ἔφυγεν. Ὁ δὲ ἐπιστραφείς, ὡς ἐθεάσατο αὐτόν, εἶπεν· Ἀλλ᾿, ὦ οὗτος, ὅπου ἂν ᾖς, φυλάξομαι σε· οὐ γὰρ ἀπ᾿ ἐμοῦ καρδίαν εἴληφας, ἀλλ᾿ ἐμοὶ καρδίαν δέδωκας.
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πολλάκις τὰ παθήματα τοῖς ἀνθρώποις μαθήματα γίνονται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας σκύλος κρυφά μπήκε σε ένα μαγειρείο (κουζίνα εστιατορίου), κ καθώς ο μάγειρας ήταν απασχολημένος σε κάτι, άρπαξε μιά καρδιά απο ζώο (που ο μάγειρας θα την έκαμνε σούπα), κ έφυγε. Τότε ο μάγειρος θύμωσε, κ λέει στον σκύλο: "ρέ παλιόσκυλο, όπου κ να πάς θα σε πιάσω! Δέν θα μου γλυτώσεις! Γιατί, δέν μου πήρες καρδιά, μου έδωσες καρδιά!".
"Μου έδωσες καρδιά" είναι μιά έκφραση που σημαίνει "μου έδωσες θάρρος, πείσμα, μαχητικότητα". Πολλές φορές η αίσθηση της αδικίας κάνει τον άνθρωπο τόσο γενναίο, που να μήν μπορεί να του γλυτώσει ο εχθρόςτου.