Αισώπου Μύθοι/Κύων και μάγειρος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Κύων καὶ μάγειρος


Κύων εἰσπηδήσας εἰς μαγειρεῖον καὶ, τοῦ μαγείρου ἀσχολουμένου, καρδίαν ἁρπάσας, ἔφυγεν. Ὁ δὲ μάγειρος ἐπιστραφείς, ὡς εἶδεν αὐτὸν φεύγοντα, εῖπεν· «Ὦ οὗτος, ἴσθι ὡς, ὅπουπερ ἂν ᾖς, φυλάξομαί σε· οὐ γὰρ ἀπ’ ἐμοῦ καρδίαν εἴληφας, ἀλλ’ ἐμοὶ καρδίαν ἔδωκας.»

Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πολλάκις τὰ παθήματα τοῖς ἀνθρώποις μαθήματα γίνονται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας σκύλος κρυφά μπήκε σε ένα μαγειρείο και καθώς ο μάγειρας ήταν απασχολημένος σε κάτι, άρπαξε μια καρδιά από ζώο,που ο μάγειρας θα την έκαμνε σούπα, και έφυγε. Τότε ο μάγειρος θύμωσε, και λέει στον σκύλο: "ρέ παλιόσκυλο, όπου και να πάς θα σε πιάσω! Δεν θα μου γλυτώσεις! Γιατί, δέν μου πήρες καρδιά, μου έδωσες καρδιά!"