Αισώπου Μύθοι/Κόραξ και αλώπηξ

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚόραξ καὶ ἀλώπηξΚόραξ κρέας ἁρπάσας ἐπί τινος δένδρου ἐκάθισεν. Ἀλώπηξ δὲ θεασαμένη αὐτὸν καὶ βουλομένη τοῦ κρέατος περιγενέσθαι στᾶσα ἐπῄνει αὐτὸν ὡς εὐμεγέθη τε καὶ καλόν, λέγουσα καὶ ὡς πρέπει αὐτῷ μάλιστα τῶν ὀρνέων βασιλεύειν, καὶ τοῦτο πάντως ἂν ἐγένετο, εἰ φωνὴν ἔχειν. Ὁ δὲ παραστῆσαι αὐτῇ θέλων ὅτι καὶ φωνὴν ἔχει, ἀποβαλὼν τὸ κρέας μεγάλα ἐκεκράγει. Ἐκείνη δὲ προσδραμοῦσα καὶ τὸ κρέας ἁρπάσασα ἔφη· «Ὦ κόραξ, καὶ φρένας εἰ εἶχες, οὐδὲν ἂν ἐδέησας εἰς τὸ πάντων σε βασιλεῦσαι.»
Πρὸς ἄνδρα ἀνόητον ὁ λόγος εὔκαιρος.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

(Απο τους πιό ευρέως γνωστούς Αισώπειους μύθους). Ένας κόρακας έκλεψε ένα κομμάτι κρέας, (κατα άλλη εκδοχή του μύθου, ένα κομμάτι τυρί) κ πήγε κάθισε σε ένα δέντρο για να το φάει. Τον βλέπει τότε μιά αλεπού κ άρχισε να τον παινεύει: "τί μεγάλο που είναι το άνοιγμα των φτερώνσου! Τί γυαλιστερά φτερά! τί επιβλητική παρουσία! Τί δυνατό ράμφος! Με όλα τα προσόντα που έχεις, άν είχες κ δυνατή φωνή, θα γινόσουν σίγουρα ο βασιλιάς των πουλιών". Τότε ο κόρακας, για να αποδείξει οτι έχει κ δυνατή φωνή, άνοιξε το στόματου για να κράξει• ανοίγοντας βέβαια το στόμα, του έπεσε το κρέας (ή τυρί) που κρατούσε, κ το άρπαξε η αλεπού. Του είπε τότε: βλέπω οτι κ φωνή δυνατή έχεις! Έ λοιπόν, κ λίγο μυαλό άν είχες, τότε σίγουρα θα γινόσουνα ο βασιλιάς των πουλιών!


Όποιος έχει μυαλό, φυλάγεται απο τις κολακείες. Με κολακείες, άλλωστε, δέν εξαπάτησε ο δϊάβολος τους πρώτους ανθρώπους; "Γι' αυτό σας απαγορεύει ο Θεός να φάτε αυτόν τον καρπό, γιατί τότε θα γίνετε κι εσείς σάν θεοί, θα είστε σοφοί, θα γνωρίζετε το καλό κ το κακό!".