Αισώπου Μύθοι/Αγαλματοπώλης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Ἀγαλματοπώλης


Ξύλινόν τις Ἑρμῆν κατασκευάσας καὶ προσενεγκὼν εἰς ἀγορὰν ἐπώλει· μηδενὸς δὲ ὠνητοῦ προσιόντος, ἐκκαλέσασθαί τινας βουλόμενος, ἐβόα ὡς ἀγαθοποιὸν δαίμονα καὶ κέρδους δωρητικὸν πιπράσκει. Τῶν δὲ παρατυχόντων τινὸς εἰπόντος πρὸς αὐτόν· «Ὦ οὗτος, καὶ τί τοῦτον τοιοῦτον ὄντα πωλεῖς, δέον τῶν παρ’ αὐτοῦ ὠφελειῶν ἀπολαύειν;» ἀπεκρίνατο ὄτι ἐγὼ μὲν ταχείας ὠφελείας τινὸς δέομαι, αὐτὸς δὲ βραδέως εἴωθε τὰ κέρδη περιποιεῖν.

Πρὸς ἄνδρα αἰσχροκερδῆ μηδὲ θεῶν πεφροντικότα ὁ λόγος εὔκαιρος.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας αγαλματοπώλης κατασκεύασε έναν ξύλινο Ερμή και, πηγαίνοντας στην αγορά, τον πουλούσε. Καθώς δεν προσέγγιζε κανένας αγοραστής και θέλοντας να προσελκύσει κάποιους, φώναζε πως ο θεός αυτός είναι αγαθοποιός και φέρνει κέρδος. Σε κάποιον από τους παρισταμένους που είπε προς αυτόν: «Κι αν είναι έτσι εσύ γιατί τον πουλάς, αντί να απολαύσεις τα ωφέλη του για σένα;» ο αγαλματοποιός απάντησε ότι εγώ χρειάζομαι τα ωφέλη άμεσα, ενώ αυτός φέρνει τα κέρδη μακροπρόθεσμα.

(Ο λόγος δηλώνει ότι) άνθρωπος αισχροκερδής που δεν φροντίζει ούτε για τους θεούς έχει εύκαιρο τον αντίλογο. }}