Αισώπου Μύθοι/Βόες τρείς και λέων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Βόες τρεῖς καὶ λέων


Ἐνέμοντο μετ’ ἀλλήλων τρεῖς ἀεὶ βόες. Λέων δὲ τούτους φαγεῖν θέλων διὰ τὴν αὐτῶν ὁμόνοιαν οὐκ ἠδύνατο· ὑπούλοις δὲ λόγοις διαβαλὼν ἐχώρισεν ἀπ’ ἀλλήλων, καὶ τότε ἕνα ἕκαστον αὐτῶν μεμονωμένους εὑρὼν κατεθοινήσατο.

[Ὅτι], εἰ θέλεις μάλιστα ζῆν ἀκινδύνως, τοῖς μὲν ἐχθροῖς ἀπίστει, τοῖς δὲ φίλοις πίστευε καὶ συντήρει.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ήταν τρία βόδια που πάντα έβοσκαν μαζί. Ένα λιοντάρι τα είχε βάλει στο μάτι, αλλα δέν μπορούσε να επιτεθεί, γιατί πώς να τα βάλει ένα λιοντάρι με τρία βόδια; Μίλησε όμως σ' αυτά και τα έπεισε να πάνε να βόσκουν σε διαφορετικά μέρη. Τότε, καθώς τα βόδια έβοσκαν μόνα τους, το λιοντάρι επιτέθηκε στο καθένα με τη σειρά, τα σπάραξε και τα έφαγε με ευκολία.